Author Watanabe, Masami|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kitamura, Shinji|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Komatsu, Hirokazu| Mitsunobu, Fumihiro| Doi, Hiroyuki| Koide, Norio|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Toyooka, Shinichi| Date, Hiroshi|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Matsuoka, Ken-ichi| Aoyama, Kazutoshi| Koyama, Motoko| Hashimoto, Daigo| Asakura, Shoji| Ichinohe, Tatsuo| Tanimoto, Mitsune| Teshima, Takanori|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ikeda, Masanori|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Watanabe, Atsuyuki| Kusano Fukushima, Kengo| Morita, Hiroshi| Miura, Daiji| Sumida, Wakako| Hiramatsu, Shigeki| Banba, Kimikazu| Nishii, Nobuhiro| Nagase, Satoshi| Nakamura, Kazufumi| Sakuragi, Satoru| Ohe, Tohru|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Miyaishi, Satoru|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, Hiromu|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Naomoto, Yoshio| Yamatsuji, Tomoki| Shirakawa, Yasuhiro| Takaoka, Munenori| Fujiwara, Yasuhiro| Tanabe, Shunsuke|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yagi, Takahito|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kodama, Junichi|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kunisada, Toshiyuki| Ozaki, Toshifumi|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kinomura, Masaru| Sugiyama, Hitoshi| Makino, Hirofumi|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Hiramatsu, Yuji|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Shinomiya, Kazuaki| Kitamura, Yoshihisa| Ueshima, Satoshi| Satoh, Tomoaki| Sendo, Toshiaki|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Tanimoto, Mitsune|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author 松尾 嘉禮|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Article
Author 重井 文博|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Article
Author 武田 俊彦| 堀井 茂男|
Published Date 2008-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue1
Content Type Article