Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume125 issue1 (2013-04-01)
Hayase, Hitoshi| Tokunaga, Koji| Nakayama, Toshio| Sugiu, Kenji| Nishida, Ayumi| Arimitsu, Seiji| Hishikawa, Tomohito| Ono, Shigeki| Ohta, Makoto| Date, Isao|
PP. 5 - 7
Kojima, Toru| Watanabe, Yuichi| Hashimoto, Yuuri| Kuroda, Shinji| Yamasaki, Yasumoto| Yano, Shuya| Tazawa, Hiroshi| Uno, Futoshi| Kagawa, Shunsuke| Tanaka, Noriaki| Urata, Yasuo| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 9 - 12
Funagakure, Keiko| Horita, Syuzi| Hamaoka, Terutaka| Tasaka, Takeshi| Tatibana, Hiroshi| Murakami, Takako| Toyokawa, Tatuya| Sato, Eiji| Tomoda, Jun|
PP. 29 - 33
Hagiya, Hideharu| Shiota, Sumiko| Miyoshi, Shin-ichi| Kuroe, Yasutoshi| Nojima, Hiroyoshi| Otani, Shinkichi| Sugiyama, Junichi| Naito, Hiromichi| Kawanishi, Susumu| Hagioka, Shingo| Morimoto, Naoki|
PP. 35 - 39
Inada, Ryo| Nagasaka, Takeshi| Takehara, Kiyoto| Sugihara, Masahiro| Mori, Yoshiko| Umeda, Yuzo| Kubota, Nobuhito| Morikawa, Tatsuya| Kondo, Yoshitaka| Uno, Futoshi| Sadamori, Yu| Yagi, Takahito| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 47 - 50
Inada, Ryo| Nagasaka, Takeshi| Mori, Yoshiko| Umeda, Yuzo| Kubota, Nobuhito| Morikawa, Tatsuya| Kondo, Yoshitaka| Uno, Futoshi| Sadamori, Yu| Yagi, Takahito| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 51 - 55
Kiura, Katsuyuki| Tanimoto, Mitsune|
PP. 57 - 66
PP. 67 - 68
PP. 69 - 71
Makita, Takashi| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 73 - 75
Kuroda, Satoshi| Sendo, Toshiaki|
PP. 77 - 78
岡村 進介|
PP. 79 - 79
PP. 81 - 82
PP. 89 - 93