FullText URL fulltext.pdf
Author Akiba, Kazuto| Iwamoto, Kaisei| Sato, Takaaki| Araki, Shingo| Kobayashi, Tatsuo C.|
Published Date 2020-10-16
Publication Title Physical Review Research
Volume volume2
Issue issue4
Publisher American Physical Society
Start Page 043090
ISSN 2643-1564
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © Authors.
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevResearch.2.043090
Web of Science KeyUT 000605396700005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043090
FullText URL PhysRevB_95_085109.pdf
Author Wakita, Takanori| Terashima, Kensei| Hamada, Takahiro| Fujiwara, Hirokazu| Minohara, Makoto| Kobayashi, Masaki| Horiba, Koji| Kumigashira, Hiroshi| Kutluk, Galif| Nagao, Masanori| Watauchi, Satoshi| Tanaka, Isao| Demura, Satoshi| Okazaki, Hiroyuki| Takano, Yoshihiko| Mizuguchi, Yoshikazu| Miura, Osuke| Okada, Kozo| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-02
Publication Title Physical Review B
Volume volume95
Issue issue8
Publisher American Physical Society
Start Page 085109
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.95.085109
Web of Science KeyUT 000393501200003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.085109
Author Matsumoto, Masakazu| Yagasaki, Takuma| Tanaka, Hideki|
Published Date 2015-11-06
Publication Title Physical Review Letters
Volume volume115
Issue issue19
Content Type Journal Article
FullText URL PhysRevB_93_140505.pdf
Author Kudo, Kazutaka| Ishii, Hiroyuki| Nohara, Minoru|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2016-04
Publication Title Physical Review B
Volume volume93
Issue issue14
Publisher American Physical Society
Start Page 140505
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.93.140505
Web of Science KeyUT 000374943900003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.140505
FullText URL PhysRevB_93_104508.pdf
Author Zheng, Lu| Miao, Xiao| Sakai, Yusuke| Goto, Hidenori| Uesugi, Eri| Eguchi, Ritsuko| Nishiyama, Saki| Sugimoto, Kunihisa| Fujiwara, Akihiko| Kubozono, Yoshihiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2016-03
Publication Title Physical Review B
Volume volume93
Issue issue10
Publisher American Physical Society
Start Page 104508
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.93.104508
Web of Science KeyUT 000371732500002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.104508
FullText URL PhysRevA_86_013812.pdf
Author Yoshimura, Motohiko| Sasao, N.| Tanaka, M.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2012-07
Publication Title Physical Review A
Volume volume86
Issue issue1
Publisher American Physical Society
Start Page 013812
ISSN 1050-2947
NCID AA10764867
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevA.86.013812
Web of Science KeyUT 000306188200009
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.013812
FullText URL fulltext.pdf
Author Mino, Yasushi| Shinto, Hiroyuki| Sakai, Shohei| Matsuyama, Hideto|
Published Date 2017-04-25
Publication Title Physical Review E
Volume volume95
Issue issue4
Publisher American Physical Society
Start Page 043309
ISSN 2470-0045
NCID AA11558033
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2017 American Physical Society
File Version publisher
PubMed ID 28505823
DOI 10.1103/PhysRevE.95.043309
Web of Science KeyUT 000400238500012
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.043309
FullText URL PhysRevB_97_104511.pdf
Author Kobayashi, Kaya| Ai, Yukio| Jeschke, Harald O.| Akimitsu, Jun|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2018-03-26
Publication Title Physical Review B
Volume volume97
Publisher American Physical Society
Start Page 104511
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.97.104511
Web of Science KeyUT 000428238600008
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.104511
FullText URL PhysRevB_96_041106.pdf
Author Terashima, Kensei| Sunagawa, M.| Fujiwara, H.| Fukura, T.| Fujii, M.| Okada, K.| Horigane, K.| Kobayashi, K.| Horie, R.| Akimitsu, J.| Golias, E.| Marchenko, D.| Varykhalov, A.| Saini, N. L.| Wakita, T.| Muraoka, Y.| Yokoya, T.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-07
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue4
Publisher American Physical Society
Start Page 041106
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.041106
Web of Science KeyUT 000405027800001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.041106
FullText URL PhysRevA_96_063827.pdf
Author Hara, Hideaki| Miyamoto, Yuki| Hiraki, Takahiro| Masuda, Takahiko| Sasao, Noboru| Uetake, Satoshi| Yoshimi, Akihiro| Yoshimura, Koji| Yoshimura, Motohiko|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-12
Publication Title Physical Review A
Volume volume96
Issue issue6
Publisher American Physical Society
Start Page 063827
ISSN 2469-9926
NCID AA10764867
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevA.96.063827
Web of Science KeyUT 000418297700009
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevA.96.063827
FullText URL PhysRevB_96_094527.pdf
Author Onari, Seiichiro| Kontani, Hiroshi|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-09-26
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue9
Publisher American Physical Society
Start Page 094527
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2017 American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.094527
Web of Science KeyUT 000411768000002
Related Url isVersionOf http://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.094527
FullText URL fulltext.pdf
Author Mino, Yasushi| Shinto, Hiroyuki|
Published Date 2020-03-13
Publication Title Physical Review E
Volume volume101
Issue issue3
Publisher American Physical Society
Start Page 033304
ISSN 2470-0045
NCID AA11558033
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevE.101.033304
Web of Science KeyUT 000519704000010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.033304
FullText URL PhysRevB_97_134507.pdf
Author Tanaka, Kenta K.| Ichioka, Masanori| Onari, Seiichiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2018-04-10
Publication Title Physical Review B
Volume volume97
Publisher American Physical Society
Start Page 134507
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.97.134507
Web of Science KeyUT 000429524500002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.134507
FullText URL PhysRevB_95_064512.pdf
Author Ichioka, Masanori| Kogan, V. G.| Schmalian, J.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-02
Publication Title Physical Review B
Volume volume95
Issue issue6
Publisher American Physical Society
Start Page 064512
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2017 American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.95.064512
Web of Science KeyUT 000394657300012
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.064512
FullText URL PhysRevB_97_064425.pdf
Author Horigane, Kazumasa| Fujii, M.| Okabe, H.| Kobayashi, K.| Horie, R.| Ishii, H.| Liao, Y. F.| Kubozono, Y.| Koda, A.| Kadono, R.| Akimitsu, J.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2018-02-28
Publication Title Physical Review B
Volume volume97
Publisher American Physical Society
Start Page 064425
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.97.064425
Web of Science KeyUT 000426321000005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.064425
FullText URL fulltext.pdf
Author Akiba, Kazuto| Kobayashi, Kaya| Kobayashi, Tatsuo C.| Koezuka, Ryo| Miyake, Atsushi| Gouchi, Jun| Uwatoko, Yoshiya| Tokunaga, Masashi|
Published Date 2020-06-02
Publication Title Physical Review B
Volume volume101
Issue issue24
Publisher American Physical Society
Start Page 245111
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2020 American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.101.245111
Web of Science KeyUT 000537154900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.245111
FullText URL PhysRevE_96_4_042410_a.pdf
Author Sumi, Tomonari| Okumoto, Atsushi| Goto, Hitoshi| Sekino, Hideo|
Published Date 2017-10-19
Publication Title Physical review. E.
Volume volume96
Issue issue4-1
Publisher American Physical Society
Start Page 042410
ISSN 24700045
NCID AA11558033
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
PubMed ID 29347488
DOI 10.1103/PhysRevE.96.042410
Web of Science KeyUT 000413293200004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevE.96.042410
FullText URL PhysRevB_96_094522.pdf
Author Nabeta, Masahiro| Tanaka, Kenta K.| Onari, Seiichiro| Ichioka, Masanori|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-09
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue9
Publisher American Physical Society
Start Page 094522
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2017 American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.094522
Web of Science KeyUT 000411161700006
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.094522
FullText URL PhysRevB_96_014502.pdf
Author Miao, Xiao| Terao, Takahiro| Yang, Xiaofan| Nishiyama, Saki| Miyazaki, Takafumi| Goto, Hidenori| Iwasa, Yoshihiro| Kubozono, Yoshihiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-07
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue1
Publisher American Physical Society
Start Page 014502
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.014502
Web of Science KeyUT 000405020200010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.014502
FullText URL PhysRevB_97_094505.pdf
Author Terao, Takahiro| Yang, Xiaofan| Miao, Xiao| Zheng, Lu| Goto, Hidenori| Miyazaki, Takafumi| Yamaoka, Hitoshi| Ishii, Hirofumi| Liao, Yen-Fa| Kubozono, Yoshihiro|
Keywords Superconductors 2-dimensional systems 4-terminal techniques Pressure effects X-ray diffraction
Note This is an article published by American Physical Society| This study was partly supported by Grants-in-Aid (26105004 and 26400361) from MEXT, by JST ACT-C Grant No. JPMJCR12YW, Japan, and by the Program for Promoting the Enhancement of Research Universities.|
Published Date 2018-03-09
Publication Title Physical Review B
Volume volume97
Issue issue9
Publisher American Physical Society
Start Page 094505
ISSN 01631829
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.97.094505
Web of Science KeyUT 000427010000003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.094505