Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume92 issue3-4 (1980-04-30)
PP. 311 - 327
Yamamoto, Michio| Kimoto, Shin| Iguchi, Yoshiko| Akagi, Keiko| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname|
PP. 387 - 392
Watanabe, Akiharu| Izumi, Masaki| Mizutani, Shigeki| Fujii, Toshitake| Watanabe, Masahiro| Higashi, Toshihiro| Yoshida, Hideki| Endo, Hiroshi| Nagashima, Hideo|
PP. 455 - 461