Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume89 issue3-4 (1977-04-30)
PP. 237 - 244
Tsunashima, Takehiko| Arima, Terukatsu| Kita, Shouichi| Hirohata, Mamoru| Tsuboi, Shuhei| Tanigawa, Takashi| Imai, Masanobu|
PP. 245 - 252
PP. 333 - 360
Saito, Tetsuro| Tomita, Seiichiro| Ikeda, Syuji| Sakumoto, Daigoro| Tongu, Yasumasa| Suguri, Setsuo| Itano, Kazuo| Inatomi, Seiiti|
PP. 407 - 417