Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume89 issue1-2 (1977-02-28)
PP. 21 - 36
Sunami, Shigeo| Okamoto, Tadashi| Yasunaga, Kayoko| Ogata, Masana|
PP. 51 - 58
Tsunashima, Takehiko| Oka, Kimio| Kawai, Tatsuya| Matsumoto, Rokuro| Tomoda, Jun| Yamamoto, Shun| Yamada, Junji| Ohashi, Yoshito| Kita, Shoichi| Tanigawa, Takashi| Imai, Masanobu|
PP. 59 - 64
Sunami, Shigeo| Okamoto, Tadashi| Yasunaga, Kayoko| Ogata, Masana|
PP. 109 - 114
PP. 115 - 119
Tanaka, Tohru| Ogura, Yoshio| Kishimoto, Hiroyuki| Tani, Wataru| Yoshida, Kazuko| Kurozumi, Nozomu|
PP. 219 - 222