Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume87 issue11-12 (1975-12-30)
PP. 949 - 953
Nishijima, Katsumi| Kishi, Kanji| Nagahata, Shunichiro| Maeda, Kenichiro| Sakurai, Yoh| Kiguchi, Kenichiro| Suwaki, Sadayoshi| Nagatsuka, Takahito| Ishida, Motohisa| Sogawa, Kazuhiko| Motoi, Makoto| Omori, Hiroyuki|
PP. 1033 - 1058
Saito, Daiji| Tawara, Ritsuya| Hirano, Kazuhiro| Ueda, Minoru| Mae, Ritsuo| Minato, Takeshi| Yonahara, Nobuhiko| Haraoka, Shoichi|
PP. 1075 - 1083