categoryTashoZu T9

Result 416 Item
Call Number : T9-33-1
Title : Copy of a Map of Edo in Toshima District, Bushu Province (Bushu Toshima gun Edo no sho zu utsushi)
Call Number : T9-34-1
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-34-2
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-35-1
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-35-2
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-35-3
Date : 未詳
Date : 未詳
Title : 茨城県管轄輿地図
Call Number : T9-36
Date : 明治9年
Date : 1876
Title : 洛外之小絵図
Call Number : T9-37
Date : 未詳
Date : 未詳
Title : 摂州大坂大絵図
Call Number : T9-38
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-39-1
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-39-2
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-39-3
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-39-4
Call Number : T9-39-5
Call Number : T9-40
Date : 万延元年
Date : 1860
Call Number : T9-41
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-42
Date : 未詳
Date : 未詳
Call Number : T9-43
Date : 明治21年
Date : 1888
Call Number : T9-44
Date : 慶応4年
Date : 1868
Call Number : T9-45
Date : 安政6年
Date : 1859