Author Yamamoto, Masahiko| Zhu, Changjin| Yi, Lui| Rong, Zheng| Miura, Yoshie| Izumi, Minoru| Nakajima, Shuhei| Tanamoto, Ken-ichi| Shimizu, Sakayu| Baba, Naomichi|
Published Date 2007-04
Publication Title Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
Volume volume71
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Shi, Jian-Xiao| Li, Zhi-Xuan| Nitoda, Teruhiko| Izumi, Minoru| Kanzaki, Hiroshi| Baba, Naomichi| Kawazu, Kazuyoshi| Nakajima, Shuhei|
Published Date 2007-04
Publication Title Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
Volume volume71
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Kimura, Yoshinobu| Sakamura, Sho| Ushijima, Takayuki| Hama, Yoichiro| Kajiura, Hiroyuki| Fujiyama, Kazuhito| Okihara, Kiyoshi| Hashimoto, Ken| Sugimoto, Hiroyuki| Yamada, Hideo|
Published Date 2007-04
Publication Title Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
Volume volume71
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Okada, Katsuhide| Zhao, Haisuo| Izumi, Minoru| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi|
Published Date 2007-03
Publication Title Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
Volume volume71
Issue issue3
Content Type Journal Article