Author Nakayasu, Hiroshi| Arata, Noriko|
Published Date 2003-01-31
Publication Title Brain Research
Volume volume961
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Takayanagi, Toshio| Hakim, Lukman| Oshita, Koji| Gao, Yun Hua| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-01-09
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume581
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Katarina, Rosi Ketrin| Takayanagi, Toshio| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2006-02-03
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume558
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Nagano, Takayuki| Kuwahara, Eiji| Takayanagi, Toshio| Kubozono, Yoshihiro| Fujiwara, Akihiko|
Published Date 2005-06-30
Publication Title Chemical Physics Letters
Volume volume409
Issue issue4-6
Content Type Journal Article
Author Kuwahara, Eiji| Kusai, Haruka| Nagano, Takayuki| Takayanagi, Toshio| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2005-09-26
Publication Title Chemical Physics Letters
Volume volume413
Issue issue4-6
Content Type Journal Article
Author Momota, Ryusuke| Naito, Ichiro| Ninomiya, Yoshifumi| Ohtsuka, Aiji|
Published Date 2011-05
Publication Title Matrix Biology
Volume volume30
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Mbuna, Julius| Kaneta, Takashi| Imasaka, Totaro|
Published Date 2011-06-24
Publication Title Journal of Chromatography A
Volume volume1218
Issue issue25
Content Type Journal Article
Author Kishimoto, Akira| Takagawa, Yuto| Teranishi, Takashi| Hayashi, Hidetaka|
Published Date 2011-07-31
Publication Title Materials Letters
Volume volume65
Issue issue14
Content Type Journal Article
Author Nakao, Satoshi| Komagoe, Keiko| Inoue, Tsuyoshi| Katsu, Takashi|
Published Date 2011-01
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes
Volume volume1808
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Muranaka, Makoto| Hyodo, Isao| Okumura, Wataru| Oshiki, Toshiyuki|
Published Date 2011-04-30
Publication Title Catalysis Today
Volume volume164
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2003-04-03
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume481
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Li, Qiong| Sritharathikhum, Piyanete| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2008-04
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume612
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Choengchan, N.| Mantim, T.| Wilairat, P.| Dasgupta, P. K.| Motomizu, Shoji| Nacapricha, D.|
Published Date 2006-10-02
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume579
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshita, Koji| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2005-06-29
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume542
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2005-05-07
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume532
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Lukman, Hakim| Sabarudin, Akhmad| Oshima, Mitsuko| Motomizu, Shoji|
Published Date 2007-04-04
Publication Title Analytica Chimica Acta
Volume volume588
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kawakami, Keisuke| Umena, Yasufumi| Iwai, Masako| Kawabata, Yousuke| Ikeuchi, Masahiko| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2011-03
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics
Volume volume1807
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Takasaka, Kenji| Iwai, Masako| Umena, Yasufumi| Kawakami, Keisuke| Ohmori, Yukari| Ikeuchi, Masahiko| Takahashi, Yuichiro| Kamiya, Nobuo| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2010-02
Publication Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics
Volume volume1797
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Tanaka, Toshiyuki| Tajima, Ichirou| Kato, Yuichi| Nishihara, Yasushi| Shinjoh, Hirofumi|
Published Date 2011-02-22
Publication Title Applied Catalysis B: Environmental
Volume volume102
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Ichiyama, Kenji| Mitsuzumi, Hitoshi| Zhong, Ming| Tai, Akihiro| Tsuchioka, Akihiro| Kawai, Saeko| Yamamoto, Itaru| Gohda, Eiichi|
Published Date 2009-02-21
Publication Title Immunology Letters
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article