Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume87 issue1 (1998-02)
Takahata, Kyoya| Inouchi, saori| Monobe, Keiichi| Tada, Mikiro|
PP. 59 - 63
Wada, Hiroshi| Oshima, Atsuko| Sugio, Tsuyoshi| Nagasawa, Toru|
PP. 71 - 75
Nomura, Motofumi| Hasegawa, Hiroshi| Masuda, Masaharu|
PP. 149 - 154
PP. 169 - 173
PP. 227 - 249
Yunus, Ahamad| Ichinose, Yuki| Shiraishi, Tomonori| Yamada, Tetsuji|
PP. 99 - 107
Miyamoto, Taku| Morinaka, Osamu| Matsumoto, Hiroshi| Kataoka, Kei| Mok, Soo Jong|
PP. 163 - 167
Higashide, Eiji| Ohashi, Toshinari| Hoque, Mohamada Mahfuzul| Najima, shuhei|
PP. 23 - 27
Kenji, Glaston Mwangi| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Iwasa, Junkichi|
PP. 17 - 21
Baba, Naomichi| Hirota, Naohisa| Nakajima, Shuhei|
PP. 65 - 69
PP. 117 - 122
Takagi, Shigeaki| Watanabe, Masanori| Nakajima, Akiko| Kimura, Yoshinobu|
PP. 29 - 34
Kanzaki, Hiroshi| Abe, Yasuteru| Kawazu, Kazuyoshi|
PP. 43 - 46
Inagaki, Kenji| Kawaguchi, Masakazu| Taguchi, Takaaki| Tamura, Takashi| Tanaka, Hidehiko|
PP. 47 - 51
Inoue, Hiroyuki| Tamura, Takashi| Inagaki, Kenji| Tanaka, Hidehiko|
PP. 53 - 58
Nakauma, Makoto| Arami, Shin-ichiro| Hada, Megumi| Nakagawa, Ichiro| Murata, Yoshiyuki| Tada, Mikiro|
PP. 85 - 90
Liu, Houqing| Mohri, Kentaro| Namba, Kazuhiko|
PP. 175 - 180
Chen, Yong Bo| Mohri, Kentaro| Namba, Kazuhiko|
PP. 181 - 186
Elbatawi, Ibrahim E. A.| Mohri, Kentaro| Namba, Kazuhiko|
PP. 187 - 193
Kawazu, Kazuyoshi| Marwani, Erly| Kobayasi, Akiko| Nitoda, Teruhiko| Kanzaki, Hiroshi|
PP. 9 - 12
PP. 91 - 97