Published by Misasa Medical Center, Okayama University Medical School
Published by Misasa Medical Center, Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡大三朝分院研究報告 (63号-72号) 環境病態研報告 (57号-62号)
岡山大学温泉研究所報告 (5号-56号) 放射能泉研究所報告 (1号-4号)

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume56 (1985-03-30)
Institute for Thermal Spring Research, Okayama University|
PP.
Institute for Thermal Spring Research, Okayama University|
PP.
PP. 1 - 4
Komoto, Junko| Yasumoto, Ikuko|
PP. 5 - 8
PP. 9 - 11
Komoto, Yoshiaki| Kohmoto, Tomoji| Sunakawa, Mitsuru| Komoto, Junko|
PP. 13 - 16
Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Morinaga, Hiroshi|
PP. 17 - 21
Sudo, Michiyasu| Komagoe, Haruki| Tanizaki, Yoshiro| Morinaga, Hiroshi|
PP. 23 - 26
Chiba, Hitoshi| Sakai, Hitoshi| Yasutake, Masatoshi|
PP. 27 - 34
Seno, Toshinobu| Harada, Hideo| Mifune, Masaaki| Morinaga, Hiroshi|
PP. 35 - 43
Miyake, Hirofumi| Harada, Hideo| Yasuoka, Masatoshi| Oka, Hiroo| Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Takeda, Masahiko| Tanaka, Juntaro| Ohnoshi, Taisuke| Kimura, Ikuro|
PP. 45 - 52
松井 義人|
PP. 53
Institute for Thermal Spring Research, Okayama University|
PP. 55 - 72
Institute for Thermal Spring Research, Okayama University|
PP.
Institute for Thermal Spring Research, Okayama University|
PP.