Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume99 issue9-10 (1987-10-31)
Satoh, Katashi| Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Ohkawa, Motoomi| Takashima, Hitoshi| Kojima, Kanji| Hino, Ichroh| Seo, Hiroyuki| Hosokawa, Nobuyuki| Matsuno, Shinsuke| Miyamoto, Tsutomu| Aono, Kaname| Mizukawa, Kiichiroh| Kawase, Yoshiroh|
PP. 1305 - 1321