Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume97 issue1-2 (1985-02-25)
Akatsuka, Kazuya| Ota, Kimi| Kayahara, Junko| Hiramoto, Hiroko| Fujimura, Hiroko| Kanemasa, Yasuhiro|
PP. 19 - 27
Uno, Kinya| Hasegawa, Hideo| Sato, Kayoko| Sugiura, Tomoaki| Kanataki, Ikuko| Tomotsu, Takao| Masuda, Yu| Ogura, Yoshio| Adachi, Osamu|
PP. 39 - 45
Matsushima, Kishio| Mimura, Seiichi| Tahara, Seiji| Kitayama, Takuichi| Inamura, Keiji| Mikami, Yasutaka| Hashimoto, Keiji| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname|
PP. 47 - 53
Takeda, Yoshihiro| Hiraki, Yoshio| Morimoto, Setsuo| Togami, Izumi| Shirakami, Toshiaki| Shiraishi, Noriyuki| Kimoto, Shin| Joja, Ikuo| Hashimoto, Keiji| Aono, Kaname|
PP. 55 - 63
Ueda, Hiroyuki| Hashimoto, Keiji| Jyoja, Ikuo| Kimoto, Shin| Takeda, Yoshihiro| Kaji, Mitsumasa| Sato, Nobuo| Nakamura, Tetsuya| Hino, Hiroyuki| Koyama, Naoki| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname|
PP. 91 - 99
Joja, Ikuo| Sato, Nobuo| Fujishima, Mamoru| Kaji, Mitsumasa| Togami, Izumi| Niiya, Harutaka| Shirakami, Toshiaki| Yamamoto, Hiromichi| Takeda, Yoshihiro| Kimoto, Shin| Hashimoto, Keiji| Morimoto, Setsuo| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname|
PP. 101 - 112