Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume94 issue5-6 (1982-06-30)
Mori, Masaharu| Kirizuka, Keizi| Nakamoto, Shu| Sadahira, Yoshito| Awai, Michiyasu| Seno, Satimaru|
PP. 503 - 507
Ogawa, Hiromichi| Yamada, Gotaro| Fukuda, Tetsuya| Hyodo, Ichinosuke| Nishihara, Takashi| Mizuno, Motowo| Sakamoto, Yuji| Itoshima, Tatsuya| Nagashima, Hideo|
PP. 509 - 517
Nishii, Yasuyuki| Suwaki, Hiroshi| Otsuki, Saburo|
PP. 545 - 551
Tanaka, Isao| Yamamoto, Satoru| Hosono, Keizo| Oeda, Takafumi| Sasaki, Makoto| Sakumoto, Daigoro| Nagao, Yutaka| Inatomi, Seiiti|
PP. 581 - 584