Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume93 issue7-8 (1981-08-30)
Morino, Yasuo| Takeda, Yoshihiro| Morimoto, Setsuo| Miyake, Masayoshi| Hayashi, Hidehiro| Ezoe, Hiroshi| Kimoto, Shin| Joja, Ikuo| Hashimoto, Keiji| Aono, Kaname| Hayashi, Kyoichi| Takaoka, Kazuko| Oshima, Yukiko|
PP. 701 - 708
Yoshida, Hidenori| Saito, Daiji| Hyodo, Tazuo| Nishihara, Masanobu| Uchida, Toshiaki| Kimura, Masashi| Takeda, Kou| Fujii, Akinobu| Nagahana, Haruki| Haraoka, Shoichi|
PP. 717 - 727
Takahashi, S.| Horii, S.| Fujimoto, A.| Suwaki, H.| Nishii, Y.|
PP. 729 - 738
Sonobe, Hiroshi| Masuda, Tsutomu| Hiramatsu, Hiroko|
PP. 749 - 753