Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume93 issue1-2 (1981-02-28)
Aono, Kaname| Morino, Yasuo| Tamai, Toyosato| Wakabayashi, Hisao| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Joja, Ikuo| Kimoto, Shin| Ezoe, Hiroshi| Takeda, Yoshihiro| Miyake, Masayoshi| Hayashi, Hidehiro|
PP. 63 - 78
Arata, Takiji| Watanabe, Yasuhiro| Murakami, Taiji| Maeda, Naotoshi| Ikeda, Yuji| Tomita, Toshio| Mitsuoka, Toshito|
PP. 143 - 152