Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume87 issue1-2 (1975-02-28)
Kimura, Ikuro| Tanizaki, Yoshiro| Sato, Suichi| Saito, Katsuyoshi| Takahashi, Kiyoshi| Ueda, Nobuo| Ono, Hatsuko| Moritani, Yoshiaki|
PP. 65 - 69
Tateishi, Jun| Kuroda, Shigetoshi| Hikigi, Akiyoshi| Ninomiya, Junmei| Morita, Hirokata|
PP. 71 - 78