Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume86 issue1-2 (1974-02-28)
Kanemasa, Yasuhiro| Katayama, Takeshi| Akatsuka, Kazuya| Hara, Hiroshi| Tawara, Jutaro|
PP. 23 - 28
Kondo, Tadasuke| Tsuji, Takao| Kunitomo, Keiichi| Kokumai, Yoshiaki|
PP. 47 - 52
Hirohata, Mamoru| Watanabe, Yutaka| Miyoshi, Kanji| Nishihara, Takao| Seo, Kenji| Kondo, Tadasuke| Yamabuki, Takahiro| Takano, Tosio|
PP. 87 - 93