Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume75 issue7-9 (1963-09-30)
Matsuura, Umeharu| Sato, Minoru| Sasaki, Sumizi|
PP. 645 - 648
Yamamoto, Michio| Nishishita, Soichi| Aono, Kaname| Tanada, Masatada|
PP. 739 - 742
Shiaku, Takeru| Ogino, Keichiro| Aono, Kaname| Hada, Yoshihiro|
PP. 743 - 746