Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume74 issue8-9 (1962-09-30)
PP. 679 - 683
Kosaka, Kiyowo| Nagashima, Hideo| Yamamoto, Shigeru| Ohta, Yasuyuki| Kondo, Tadasuke| Shinohara, Toshio| Ueda, Utaka| Asada, Kiyotaka| Kaji, Masayoshi| Endo, Kenichi| Aisaka, Tadakazu| Takagai, Naoteru| Kobashi, Nobuo| Kitagawa, Yukinori| Nukata, Kaname| Ono, Nobuhiro|
PP. 819 - 822