Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume130 issue3 (2018-12-03)
PP. 141 - 145
Kawano, Seiji| Iwamuro, Masaya| Inokuchi, Toshihiro| Sugihara, Yuusaku| Harada, Keita| Hiraoka, Sakiko| Okada, Hiroyuki|
PP. 155 - 159
Watanabe, Manae| Matsuura, Ryutaro| Namba, Shihoko|
PP. 161 - 166
Obika, Mikako| Kataoka, Hitomi| Ogawa, Hiroko| Otsuka, Fumio|
PP. 167 - 172
PP. 173 - 174
Tanaka, Yuta| Kanzaki, Hirotaka| Morishita, Yosuke| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 175 - 178