Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume129 issue2 (2017-08-01)
Sumiyoshi, Kazuko| Kawata, Chieko| Okamoto, Tatsuo| Ohashi, Mutsuko| Mikane, Sakae| Takabayashi, Noriko| Futoyu, Yoshiko| Kim, Woesook| Wada, Jun| Shikata, Kenichi| Nakajima, Kazuo|
PP. 93 - 99
Uchida, Haruhito A.| Sugiyama, Hitoshi| Miyazaki, Masashi| Wada, Jun| Shikata, Kenichi| Kashihara, Naoki| Makino, Hirofumi|
PP. 101 - 105
Yamazakia, Kenji| Sakakima, Masanori| Nagakura, Yuka| Hashimoto, Hiroyuki| Tashiro, Takeshi| Miwa, Masashi| Yonemura, Katsuhiko|
PP. 107 - 109
Sugihara, Yuusaku| Kawano, Seiji| Harada, Keita| Takashima, Shiho| Takei, Daisuke| Inokuchi, Toshihiro| Takahara, Masahiro| Hiraoka, Sakiko| Mori, Yoshiko| Kishimoto, Hiroyuki| Nagasaka, Takeshi| Okada, Hiroyuki|
PP. 111 - 114
Sugihara, Yuusaku| Harada, Keita| Kato, Ryo| Yamauchi, Kenji| Takashima, Shiho| Takei, Daisuke| Inokuchia, Toshihiro| Takahara, Masahiro| Kawano, Seiji| Hiraoka, Sakiko| Tanabe, Shunsuke| Noma, Kazuhiro| Shirakawa, Yasuhiro| Manabe, Noriaki| Inoue, Haruhiro| Okada, Hiroyuki|
PP. 115 - 121
岡山医学会|
PP. 129 - 130
Kanzaki, Hirotaka| Tanaka, Yuta| Maruo, Akinori| Nishihara, Shigeki | Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 131 - 136
PP. 137 - 139
PP. 141 - 141
PP. 149 - 154