Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume129 issue1 (2017-04-03)
Oda, Koji| Oyanagi, Kie| Yamaguchi, Megumi| Baba, Kanako| Esumi, Satoru| Senda, Mayuko| Inoue, Shinichirou| Kawata, Kiyohiro| Okabe, Nobuyuki| Yamada, Norihito|
PP. 31 - 34
Katsura, Yuki| Matsukawa, Hiroyoshi| Kato, Takuya| Sugihara, Masahiro| Ojima, Yasutomo| Shiozaki, Shigehiro|
PP. 35 - 39
Katsura, Yuki| Shirakawa, Yasuhiro| Tanabe, Shunsuke| Maeda, Naomi| Noma, Kazuhiro| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 41 - 44
PP. 45 - 49
Okayama Medical Association|
PP. 51 - 52
PP. 53 - 57
Tomida, Shuta| Toyooka, Shinichi|
PP. 59 - 60
PP. 65 - 68
PP. 69 - 72