Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume127 issue2 (2015-08-03)
Sugiyama, Hitoshi|
PP. 111 - 115
Watanabe, Ayako| Inada, Ryo| Nagasaka, Takeshi| Yagi, Tomohiko| Matsumoto, Hijiri| Toshima, Toshiaki| Kikuchi, Satoru| Kuroda, Shinshi| Kondo, Yoshitaka| Mori, Yoshiko| Kishimoto, Hiroyuki| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 117 - 121
Kato, Hiroshi| Oishi, Masahiro| Kodera, Masahito| Yamamura, Masao| Ikeda, Hideaki| Mizuno, Kenji| Tani, Yuma| Yamashita, Yutaka| Hayata, Shunji| Kurashige, Takushi| Nishiyama, Yasuhiro| Nishikawa, Daisuke|
PP. 123 - 126
岡山医学会|
PP. 147 - 149
Tasaka, Ken| Shiraishi, Naoko| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 151 - 154
Katsui, Kuniaki| Okimoto, Tomoaki| Kanazawa, Susumu|
PP. 155 - 157
小松原 正吉|
PP. 159 - 160
PP. 169 - 174