Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume126 issue3 (2014-12-01)
Sada, Ken-ei| Nishida, Keiichiro| Yamanaka, Takao| Misaki, Kenta| Wakabayashi, Hiroshi| Shinoda, Junko| Takagi, Toru| Yano, Ryusuke| Nakamura, Akihiko| Nanba, Yoshifumi| Morita, Yoshitaka| Koyama, Yoshinobu| Yamamoto, Keiji| Ezawa, Kazuhiko| Ota, Yusuke| Yoshihara, Yoshiki| Miyoshi, Shinya| Natsumeda, Masamitsu| Usui, Masaaki| Yoshinaga, Yasuhiko| Hayashi, Takashi| Yamamura, Masahiro| Hashizume, Hiroyuki|
PP. 209 - 215
Iwakawa, Kazuhide| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Miyaso, Hideaki| Iwagaki, Hiromi|
PP. 217 - 221
PP. 227 - 230
Matsuura, Tohru| Abe, Koji|
PP. 237 - 239
Kataoka, Yuko| Nishizaki, Kazunori|
PP. 241 - 243
PP. 245 - 248
PP. 253 - 254