Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume126 issue2 (2014-08-01)
Shoshi, Chikafumi| Ueno, Hiroshi| Kubo, Masako| Oda, Masuko| Hirata, Naoya| Takemoto, Rika| Kinugasa, Kazushi| Okamoto, Motoi|
PP. 117 - 126
Iwamuro, Masaya| Okamoto, Yuko| Murata, Toshihiro| Kawai, Yoshinari| Shiraha, Hidenori| Okada, Hiroyuki| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 127 - 131
Minami, Daisuke| Ichihara, Eiki| Okabe, Nobuyuki| Yokomichi, Naosuke| Kouge, Noriko| Kajizono, Makoto| Akimoto, Yutaka| Hori, Keisuke| Matsubara, Minoru| Nasu, Junichiro| Tanimoto, Mitsune| Kiura, Katsuyuki| Matsuoka, Junzi|
PP. 133 - 135
Kato, Hiroshi| Oishi, Masahiro| Kodera, Masahito| Yamamura, Masao| Ikeda, Hideaki| Mizuno, Kenji| Yamashita, Yutaka| Suzuki, Kazunori|
PP. 137 - 141
Saeki, Kyosuke| Maeda, Yoshinobu| Tanimoto, Mitsune|
PP. 143 - 150
Kurata, Tomoko| Abe, Koji|
PP. 155 - 157
Ogawa, Atsushi| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 159 - 163
Okano, Mitsuhiro|
PP. 165 - 166
PP. 167 - 169
PP. 171 - 172
PP. 175 - 180
PP. 181 - 185