Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume125 issue3 (2013-12-02)
Tazawa, Hiroshi| Yano, Syuya| Yoshida, Ryosuke| Yamasaki, Yasumoto| Sasaki, Tsuyoshi| Hashimoto, Yuuri| Kuroda, Shinji| Ouchi, Masaaki| Onishi, Teppei| Uno, Futoshi| Kagawa, Syunsuke| Urata, Yasuo| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 195 - 199
Kawai, Daisuke| Takaki, Akinobu| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 201 - 204
PP. 205 - 209
Mizoguchi, Hiroki| Ogawa, Aiko| Munemasa, Mitsuru| Mikouchi, Hiroshi| Ito, Hiroshi| Matsubara, Hiromi|
PP. 211 - 216
Morizane, Shin| Yamasaki, Kenshi| Kajita, Ai| Ikeda, Kazuko| Zhan, Maosheng| Aoyama, Yumi| Richard L Gallo| Iwatsuki, Keiji|
PP. 217 - 220
Nakarai, Asuka| Kato, Jun| Hiraoka, Sakiko| Kuriyama, Motoaki| Inokuchi, Toshihiro| Takei, Daisuke| Moritou, Yuki| Akita, Mitsuhiro| Takahashi, Sakuma| Harada, Keita| Okada, Hiroyuki| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 221 - 223
PP. 229 - 234
Ninomiya, Takayuki| Ojima, Yasutomo| Harano, Masao| Ohno, Satoshi| Shiozaki, Shigehiro| Ninomiya, Motoki|
PP. 239 - 242
Doihara, Hiroyoshi|
PP. 243 - 250
Okazaki, Masatoshi| Sendo, Toshiaki|
PP. 251 - 255
PP. 257 - 258
Haruta, Yusuke| Kawasaki, Yoichi| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 259 - 262
Kanazawa, Susumu|
PP. 263 - 265
PP. 269 - 270