Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume125 issue2 (2013-08-01)
Okuma, Yu| Liu, Keyue| Wake, Hidenori| Haruma, Jun| Yoshino, Tadashi| Ohtsuka, Aiji| Takahashi, Hideo| Mori, Shuji| Nishibori, Masahiro| Date, Isao|
PP. 97 - 102
Takata, Katsuyoshi| Sato, Yasuharu| Nakamura, Naoya| Tokunaka, Mami| Miki, Yukari| Kikuti, Yara Yukie| Igarashi, Kazuhiko| Ito, Etsuro| Harigae, Hideo| Kato, Seiichi| Hayashi, Eiko| Oka, Takashi| Hoshii, Yoshinobu| Tari, Akira| Okada, Hiroyuki| Mohamado, ABD Alkader Lamia| Maeda, Yoshinobu| Tanimoto, Mitsune| Kinoshita, Tomohiro| Yoshino, Tadashi|
PP. 103 - 107
Yashiro, Masato| Tsukahara, Hirokazu| Matsukawa, Akihiro| Yamada, Mutsuko| Fujii, Yosuke| Nagaoka, Yoshiharu| Tsuge, Mitsuru| Yamashita, Nobuko| Ito, Toshihiro| Yamada, Masao| Masutani, Hiroshi| Yodoi, Junji| Morishima, Tsuneo|
PP. 109 - 112
Otsuka, Shinya| Inagaki, Masaru| Isoda, Kenta| Kitada, Kouji| Hamano, Ryousuke| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yousuke| Iwakawa, Kazuhide| Iwagaki, Hiromi|
PP. 135 - 138
Haisa, Minoru| Sakai, Ryo| Kurihara, Eisuke| Teramoto, Atsushi| Shouga, Kazuhiko| Mitsuoka, Shintarou| Nishimura, Mamoru| Satou, Yuuki| Nanba, Jiro|
PP. 139 - 143
Nagasaka, Takeshi| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 145 - 152
PP. 153 - 157
Deguchi, Kentaro| Abe, Koji|
PP. 159 - 162
Kurata, Yasuko| Fujiwara, Satoko| Kajizono, Makoto| Aoyagi, Megumu| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 163 - 167
PP. 169 - 170
PP. 171 - 172
岡山TKAフォーラム|
PP. 179 - 180
岡山リウマチ研究会|
PP. 181 - 184
岡山関節外科研究会|
PP. 185 - 188
PP. 189 - 194