Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume119 issue2 (2007-09-03)
Sugimoto, Seiichiro| Date, Hiroshi| Sugimoto, Ryujiro| Yamane, Masaomi| Toyooka, Shinichi| Oto, Takahiro| Aoe, Motoi| Sano, Yoshifumi|
PP. 107 - 112
Ishii, Tatsuhiro| Murakami, Jun| Notohara, Kenji| Sasamoto, Hiromi| Kambara, Takeshi| Shirakawa, Yasuhiro| Naomoto, Yoshio| Ouchida, Mamoru| Shimizu, Kenji| Jeremy, R. Jass| Matsubara, Nagahide| Tanaka, Noriaki|
PP. 113 - 117
Morita, Yukitaka| Ujike, Hiroshi| Kuroda, Shigetoshi|
PP. 119 - 125
Nakagawa, Kazuhiko| Noguchi, Yuji| Okumura, Hideo| Sato, Shuichiro| Tanaka, Motoyuki| Shimono, Michihide| Ali Eldib, Ali Mohamed| Aoe, Motoi| Ono, Toshiro| Uenaka, Akiko| Ohara, Nobuya| Yoshino, Tadashi| Yamashita, Kazuki| Tsunoda, Tsukasa| Shimizu, Nobuyoshi| Nakayama, Eiichi|
PP. 127 - 129
Kawakita, Norifumi| Miyatake, Nobuyuki| Takigawa, Tomoko| Wang, Da-Hong| Ogino, Keiki| Numata, Takeyuki|
PP. 165 - 171
PP. 181 - 186
Sato, Tomoaki| Ueshima, Satoshi| Sendo, Toshiaki|
PP. 199 - 203
PP. 205 - 207