Annual report / Institute of Plant Science and Resources, Okayama University


Published by Institute of Plant Science and Resources, Okayama University
ISSN 2186-4918

<Formerly known as>
Bulletin of the Research Institute For Bioresources, Okayama University (Vol.1, No.1-Vol.6)
ISSN 0916-930X
volume4 issue2 (1996)
PP. 109 - 118
Inouye, Narinobu| Matsumoto, Jun-ichi| Maeda, Takanori| Mitsuhata, Koji| Kondo, Hideki| Tahara, Mochimu|
PP. 119 - 135
Kondo, Hideki| Maeda, Takanori| Mitsuhata, Koji| Inouye, Narinobu|
PP. 149 - 162
Gara, I Wayan| Kondo, Hideki| Maeda, Takanori| Mitsuhata, Koji| Inouye, Narinobu|
PP. 164 - 174
Maeda, Takanori| Mitsuhata, Koji| Inouye, Narinobu|
PP. 175 - 185
Matsumoto, Jun-ichi| Urabe, Shinji| Maeda, Takanori| Mitsuhata, Koji| Kondo, Hideki| Tahara, Mochimu| Inouye, Narinobu|
PP. 187 - 199
Tsuji, Toshiya| Maeda, Takanori| Kondo, Hideki| Inouye, Narinobu|
PP. 201 - 213
Takahashi, Kokichi| Inouye, Narinobu| Maeda, Takanori| Mitsuhata, Koji| Chida, Shigeki| Takahashi, Yoshiyuki|
PP. 215 - 227