Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume4 (1994-01-31)
Goda, Noriko| Okazaki, Yuka| Shirai, Kiyoko|
PP. 1 - 9
Shirai, Kiyoko| Goda, Noriko|
PP. 11 - 17
Saito, Tetsuro| Morishige, Kazuhisa| Tongu, Yasumasa|
PP. 19 - 21
Shimoe, Toshimitsu| Hashiguchi, Masahiro| Saito, Tetsuro| Morishige, Kazuhisa| Tongu, Yasumasa|
PP. 23 - 25
PP. 27 - 29
PP. 37 - 45
Shibuya, Koichi| Kobashi, Takao| Ogasawara, Mitsuo| Tandani, Nobuyoshi| Nakagiri, Yoshitada| Azuma, Yoshiharu| Sugita, Katsuhiko|
PP. 57 - 60
Nakagiri, Yoshitada| Goto, Sachiko| Mikami, Yasutaka| Azuma, Yoshiharu| Sibuya, Koichi| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Uno, Hirohumi| Takata, Yoshiaki| Tandani, Nobuyoshi| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 69 - 73
Azuma, Yoshiharu| Gotou, Sachiko| Nakagiri, Yoshitada| Nakamura, Nobue| Shibuya, Kouichi| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Mikami, Yasutaka| Hiraki, Yoshio|
PP. 75 - 82
Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Ikeda, Toshiko| Maeda, Makiko| Nagata, Hiroshi| Ohta, Takeo|
PP. 83 - 87
PP. 99 - 103
PP. 105 - 110
PP. 111 - 115
Tokunaga, Junko| Ikeda, Toshiko| Nakanishi, Yoshiko|
PP. 117 - 120
Nakanishi, Yoshiko| Kondo, Masuko| Ikeda, Toshiko| Tokunaga, Junko| Oi, Nobuko| Maeda, Makiko| Takata, Setuko|
PP. 121 - 124
岡山大学医療技術短期大学部|
PP. 1 - 22