Yamaguchi, Yuuji| Iwasaki, Shiho| 宇野 隆夫| Hisano, Nobuyoshi| Yamamoto, Etsuyo|