Volume 74, Issue 1
Review
Chen, Yuehua| Ohara, Toshiaki| Xing, Boyi| Qi, Jiping| Noma, Kazuhiro| Matsukawa, Akihiro|
Original Article
Toda, Kazukiyo| Yagata, Yukihisa| Kikuchi, Takeshi| Takigawa, Tomoyuki| Ito, Yasuo|
Honda, Hiroyuki| Hanayama, Yoshihisa| Obika, Mikako| Hasegawa, Kou| Hamahara, Jun| Kishida, Masayuki| Hagiya, Hideharu| Ogawa, Hiroko| Kataoka, Hitomi| Otsuka, Fumio|
Amano, Hoichi| Fujimoto, Kenichi| Fujimori, Makoto| Saka, Natsumi| Nomura, Kyoko| Tanihara, Shinichi|
Kubota, Risa| Araki, Motoo| Wada, Koichiro| Kawamura, Kasumi| Maruyama, Yuki| Mitsui, Yosuke| Sadahira, Takuya| Ariyoshi, Yuichi| Iwata, Takehiro| Nishimura, Shingo| Takamoto, Atsushi| Sako, Tomoko| Edamura, Kohei| Kobayashi, Yasuyuki| Kano, Yuzuki| Kitagawa, Masashi| Tanabe, Katsuyuki| Sugiyama, Hitoshi| Wada, Jun| Watanabe, Masami| Watanabe, Toyohiko| Nasu, Yasutomo|
Akiyama, Tomoyuki| Saigusa, Daisuke| Hyodo, Yuki| Umeda, Keiko| Saijo, Reina| Koshiba, Seizo| Kobayashi, Katsuhiro|
Short Communication
Yamane, Masaomi| Mandai, Yasuhiro| Ino, Hideo| Matsukawa, Akihiro| Toyooka, Shinichi|
Case Report
Endo, Hirosuke| Akazawa, Hirofumi| Yashiro, Masato| Yamada, Kazuki| Sanki, Tomoaki| Tetsunaga, Tomonori| Nishida, Keiichiro| Furumatsu, Takayuki| Ozaki, Toshifumi|
Sakurai, Toru| Watanabe, Toshiyuki| Manako, Kensuke| Komagoe, Syo| Mukai, Yuko| Kimata, Yoshiro| Namba, Yuzaburo|
Clinical Study Protocol
Kada, Akiko| Fukano, Reiji| Mori, Tetsuya| Kamei, Michi| Tanaka, Fumiko| Ueyama, Junichi| Sekimizu, Masahiro| Osumi, Tomoo| Mori, Takeshi| Koga, Yuhki| Ohki, Kentaro| Fujita, Naoto| Mitsui, Tetsuo| Saito, Akiko M.| Hashimoto, Hiroya| Kobayashi, Ryoji|