著者 Yamazaki, Yukiko| Akashi, Ryo| Banno, Yutaka| Endo, Takashi| Ezura, Hiroshi| Fukami-Kobayashi, Kaoru| Inaba, Kazuo| Isa, Tadashi| Kamei, Katsuhiko| Kasai, Fumie| Kobayashi, Masatomo| Kurata, Nori| Kusaba, Makoto| Matuzawa, Tetsuro| Mitani, Shohei| Nakamura, Taro| Nakamura, Yukio| Nakatsuji, Norio| Naruse, Kiyoshi| Niki, Hironori| Nitasaka, Eiji| Obata, Yuichi| Okamoto, Hitoshi| Okuma, Moriya| Sato, Kazuhiro| Serikawa, Tadao| Shiroishi, Toshihiko| Sugawara, Hideaki| Urushibara, Hideko| Yamamoto, Masatoshi| Yaoita, Yoshio| Yoshiki, Atsushi| Kohara, Yuji|
発行日 2010-01
出版物タイトル Nucleic Acids Research
38巻
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kurata, Nori| Satoh, Hikaru| Kitano, Hidemi| Nagato, Yasuo| Endo, Takashi| Sato, Kazuhiro| Akashi, Ryo| Ezura, Hiroshi| Kusaba, Makoto| Kobayashi, Masatomo| Nitasaka, Eiji| Kasai, Fumie| Yamazaki, Yukiko| Yoshimura, Atsushi|
発行日 2010-12
出版物タイトル Breeding Science
60巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Sato, Kazuhiro| Shin-I, Tadasu| Seki, Motoaki| Shinozaki, Kazuo| Yoshida, Hideya| Takeda, Kazuyoshi| Yamazaki, Yukiko| Conte, Matthieu| Kohara, Yuji|
発行日 2009-04
出版物タイトル DNA Research
16巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文