FullText URL fulltext.pdf
Author Matsubara, Takehiro| Soh, Junichi| Morita, Mizuki| Uwabo, Takahiro| Tomida, Shuta| Fujiwara, Toshiyoshi| Kanazawa, Susumu| Toyooka, Shinichi| Hirasawa, Akira|
Published Date 2020-02-27
Publication Title BioMed Research International
Volume volume2020
Publisher Hindawi
Start Page 9349132
ISSN 2314-6133
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 Takehiro Matsubara et al.
File Version publisher
PubMed ID 32185225
DOI 10.1155/2020/9349132
Web of Science KeyUT 000522222100002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1155/2020/9349132
FullText URL fulltext.pdf
Author Takaya, Yoichi| Akagi, Teiji| Nakagawa, Koji| Nakayama, Rie| Miki, Takashi| Watanabe, Nobuhisa| Toh, Norihisa| Ito, Hiroshi|
Published Date 2020-03-03
Publication Title Journal of Interventional Cardiology
Volume volume2020
Publisher Hindawi
Start Page 6090612
ISSN 0896-4327
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 Yoichi Takaya et al.
File Version publisher
PubMed ID 32206044
DOI 10.1155/2020/6090612
Web of Science KeyUT 000522373900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1155/2020/6090612
FullText URL fulltext.pdf fulltext2.pdf
Author Fujii, Yosuke| Yashiro, Masato| Yamada, Mutsuko| Kikkawa, Tomonobu| Nosaka, Nobuyuki| Saito, Yukie| Tsukahara, Kohei| Ikeda, Masanori| Morishima, Tsuneo| Tsukahara, Hirokazu|
Published Date 2018-03-14
Publication Title Disease Markers
Publisher Hindawi
Start Page 2380179
ISSN 0278-0240
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2018 Yosuke Fujii et al.
File Version publisher
PubMed ID 29725488
DOI 10.1155/2018/2380179
Web of Science KeyUT 000428395400001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1155/2018/2380179
FullText URL GRP_8159072.pdf
Author Iwamuro, Masaya| Aoyama, Yuki| Suzuki, Seiyuu| Kobayashi, Sayo| Toyokawa, Tatsuya| Moritou, Yuki| Hori, Shinichiro| Matsueda, Kazuhiro| Yoshioka, Masao| Tanaka, Takehiro| Okada, Hiroyuki|
Published Date 2019-09-08
Publication Title Gastroenterology Research and Practice
Publisher Hindawi
Start Page 8159072
ISSN 1687-6121
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders Copyright © 2019 Masaya Iwamuro et al.
File Version publisher
PubMed ID 31582972
DOI 10.1155/2019/8159072
Web of Science KeyUT 000487588000001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/bs.aiip.2019.01.001
FullText URL ScientificWorldJournal_2014_165461.pdf
Author Ueda, Masashi| Saji, Hideo|
Published Date 2014-08-18
Publication Title Scientific World Journal
Publisher Hindawi
Start Page 165461
ISSN 1537744X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2014 Authors.
File Version publisher
PubMed ID 25215311
DOI 10.1155/2014/165461
Web of Science KeyUT 000343585900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1155/2014/165461