Author Liu, Ning| Shang, Jingwei| Tian, Fengfeng| Nishi, Hiroyoshi| Abe, Koji|
Published Date 2011-06-23
Publication Title Brain Research
Volume volume1397
Content Type Journal Article
Author Sato, Kota| Morimoto, Nobutoshi| Kurata, Tomoko| Mimoto, Takafumi| Miyazaki, Kazunori| Ikeda, Yoshio| Abe, Koji|
Published Date 2012-09-14
Publication Title Brain Research
Volume volume1473
Content Type Journal Article
Author Tayra, Judith Thomas| Kameda, Masahiro| Yasuhara, Takao| Agari, Takashi| Kadota, Tomohito| Wang, Feifei| Kikuchi, Yoichiro| Liang, Hanbai| Shinko, Aiko| Wakamori, Takaaki| Vcelar, Brigitta| Weik, Robert| Date, Isao|
Published Date 2013-03-28
Publication Title Brain Research
Volume volume1502
Content Type Journal Article