Author Adachi, R.| Takaya, T.| Kuriyama, K.| Higashibata, A.| Ishioka, N.| Kagawa, H.|
Published Date 2008
Publication Title Advances in Space Research
Volume volume41
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Nagai, Yusuke|
Published Date 2012-02
Publication Title Biomaterials
Volume volume33
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Saito, T.| Nishida, K.| Furumatsu, T.| Yoshida, A.| Ozawa, M.| Ozaki, T.|
Published Date 2013-01
Publication Title Osteoarthritis and Cartilage
Volume volume21
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kitamatsu, Mizuki| Kubo, Takanori| Matsuzaki, Rino| Endoh, Tamaki| Ohtsuki, Takashi| Sisido, Masahiko|
Published Date 2009-07-01
Publication Title Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
Volume volume19
Issue issue13
Content Type Journal Article
Author Sakoda, Akihiro| Hanamoto, Katsumi| Ishimori, Yu| Nagamatsu, Tomohiro| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-05
Publication Title Applied Radiation and Isotopes
Volume volume66
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Mori, Izumi C.| Arias-Barreiro, Carlos R.| Koutsaftis, Apostolos| Ogo, Atsushi| Kawano, Tomonori| Yoshizuka, Kazuharu| Inayat-Hussain, Salmaan H.| Aoyama, Isao|
Published Date 2015-02
Publication Title Chemosphere
Volume volume120
Content Type Journal Article
Author Candan, Gerile| Michiue, Hiroyuki| Ishikawa, Sanae| Fujimura, Atsushi| Hayashi, Keiichiro| Uneda, Atsuhito| Mori, Akiko| Ohmori, Iori| Nishiki, Tei-ichi| Matsui, Hideki| Tomizawa, Kazuhito|
Published Date 2012-09
Publication Title Biomaterials
Volume volume33
Issue issue27
Content Type Journal Article