Author Kanzaki, Hiromitsu| Nouso, Kazuhiro| Miyahara, Koji| Kajikawa, Naoko| Kobayashi, Sayo| Sakakihara, Ichiro| Iwadow, Shota| Uematsu, Shuji| Okamoto, Ryoichi| Shiraga, Kunihiro| Mizuno, Motowo| Araki, Yasuyuki|
Published Date 2009-09-01
Publication Title Cases Journal
Volume volume2
Content Type Journal Article