FullText URL fulltext.pdf
Author Sada, Ken-Ei| Ohashi, Keiji| Asano, Yosuke| Hayashi, Keigo| Morishita, Michiko| Watanabe, Haruki| Matsumoto, Yoshinori| Fujimoto, Shouichi| Takasaki, Yoshinari| Yamagata, Kunihiro| Banno, Shogo| Dobashi, Hiroaki| Amano, Koichi| Harigai, Masayoshi| Arimura, Yoshihiro| Makino, Hirofumi| the Japan Research Committee of the Ministry of Health, Labour, and Welfare for Intractable Vasculitis (JPVAS) and the Research Committee of Intractable Renal Disease of the Ministry of Health, Labour, and Welfare of Japan|
Keywords ANCA-associated vasculitis Chronic damage Elderly patients Glucocorticoids
Published Date 2020-10-12
Publication Title Arthritis Research & Therapy
Volume volume22
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 236
ISSN 1478-6354
NCID AA11830978
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 33046139
DOI 10.1186/s13075-020-02341-6
Web of Science KeyUT 000582369300003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13075-020-02341-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Suzuki, Satoshi|
Keywords Oxygen therapy Hyperoxemia Hypoxemia Postoperative care Surgical site infection
Published Date 2020-10-14
Publication Title Journal of Intensive Care
Volume volume8
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 79
ISSN 2052-0492
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s).
File Version publisher
PubMed ID 33072333
DOI 10.1186/s40560-020-00498-5
Web of Science KeyUT 000577426500001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40560-020-00498-5
FullText URL fulltext.pdf
Author Miyamoto, Kazuya| Matsumoto, Kazuyuki| Kato, Hironari| Yoshida, Ryuichi| Umeda, Yuzo| Inoue, Hirohumi| Tanaka, Takehiro| Matsumi, Akihiro| Saragai, Yosuke| Fujii, Yuki| Yamazaki, Tatsuhiro| Uchida, Daisuke| Tomoda, Takeshi| Horiguchi, Shigeru| Yagi, Takahito| Okada, Hiroyuki|
Keywords IPMN PJC LBC BD SurePath
Published Date 2020-09-29
Publication Title BMC Gastroenterology
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 319
ISSN 1471-230X
NCID AA12034934
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32993498
DOI 10.1186/s12876-020-01465-y
Web of Science KeyUT 000576989100004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12876-020-01465-y
FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshida, Masatoki| Nakamura, Kazufumi| Miyoshi, Toru| Yoshida, Masashi| Kondo, Megumi| Akazawa, Kaoru| Kimura, Tomonari| Ohtsuka, Hiroaki| Ohno, Yuko| Miura, Daiji| Ito, Hiroshi|
Keywords Pemafibrate Statin Endothelial function
Published Date 2020-09-26
Publication Title Cardiovascular Diabetology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 149
ISSN 1475-2840
NCID AA12050431
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders Ⓒ Author(s)
File Version publisher
PubMed ID 32979918
DOI 10.1186/s12933-020-01132-2
Web of Science KeyUT 000576188900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12933-020-01132-2
FullText URL fulltext.pdf
Author Sukegawa, Shintaro | Ono, Sawako| Nakano, Keisuke| Takabatake, Kiyofumi| Kawai, Hotaka| Nagatsuka, Hitoshi| Furuki, Yoshihiko|
Keywords Cytology Pathology Liquid-based cytology Screening Inflammation
Published Date 2020-09-10
Publication Title Diagnostic Pathology
Volume volume15
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 107
ISSN 1746-1596
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32912249
DOI 10.1186/s13000-020-01027-6
Web of Science KeyUT 000570651500001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13000-020-01027-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Maeyama, Hiroki| Naitou, Hiromichi| Guyette, Francis X.| Yorifuji, Takashi| Banshotani, Yuki| Matsui, Daisaku| Yumoto, Tetsuya| Nakao, Atsunori| Kobayashi, Makoto|
Keywords Transportation Airway management Air ambulance Time-to-treatment
Published Date 2020-09-07
Publication Title Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
Volume volume28
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 89
ISSN 1757-7241
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32894186
DOI 10.1186/s13049-020-00784-z
Web of Science KeyUT 000571093400001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13049-020-00784-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Nishimura, Yoshito| Hagiya, Hideharu| Kawano, Kaoru| Yokota, Yuya| Oka, Kosuke| Iio, Koji| Hasegawa, Kou| Obika, Mikako| Haruma, Tomoko| Ono, Sawako| Masuyama, Hisashi| Otsuka, Fumio|
Keywords Non-typable Haemophilus influenzae Bacteremia beta-Lactamase-nonproducing ampicillin-resistance Adenomyosis Case report
Published Date 2020-07-16
Publication Title BMC Infectious Diseases
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 521
ISSN 1471-2334
NCID AA1203502X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32678023
DOI 10.1186/s12879-020-05193-2
Web of Science KeyUT 000552431500010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12879-020-05193-2
FullText URL fulltext.pdf
Author Masaoka, Yasuyuki| Kawasaki, Yoichi| Kikuoka, Ryo| Ogawa, Atsushi| Esumi, Satoru| Wada, Yudai| Ushio, Soichiro| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
Keywords Valganciclovir Simple suspension method Stability HPLC Gavage tube
Published Date 2020-07-07
Publication Title Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences
Volume volume6
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 16
ISSN 2055-0294
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32655872
DOI 10.1186/s40780-020-00172-w
Web of Science KeyUT 000549139200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40780-020-00172-w
FullText URL fulltext.pdf
Author Maeda, Naoaki| Shirakawa, Yasuhiro| Tanabe, Shunsuke| Sakurama, Kazufumi| Noma, Kazuhiro| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2020-06-26
Publication Title World Journal of Surgical Oncology
Volume volume18
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 143
ISSN 1477-7819
NCID AA12048269
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32591002
DOI 10.1186/s12957-020-01908-6
Web of Science KeyUT 000545948700003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12957-020-01908-6
FullText URL fulltext.pdf
Author Koshimune, Seijiro| Kosaka, Mitsuko| Mizuno, Nobuhiko| Yamamoto, Hiromasa| Miyamoto, Tomoyuki| Ebisui, Kohta| Toyooka, Shinichi| Ohtsuka, Aiji|
Keywords OCT4 SPP1 lung adenocarcinoma tumour-initiating cell cancer stem cell cell migration
Published Date 2020-06-05
Publication Title BMC Cancer
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 521
ISSN 1471-2407
NCID AA12034763
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32503462
DOI 10.1186/s12885-020-06969-0
Web of Science KeyUT 000540257600003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12885-020-06969-0
FullText URL fulltext.pdf
Author Yamamura, Yuriko| Matsumoto, Yoshinori| Tadokoro, Koh| Ohta, Yasuyuki| Sato, Kota| Yamashita, Toru| Yamamura, Masahiro| Sada, Ken-Ei| Abe, Koji| Wada, Jun|
Keywords Noninvasive pressure support ventilation Statin-associated necrotizing myopathy BIPAP
Published Date 2020-06-03
Publication Title BMC Pulmonary Medicine
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 156
ISSN 1471-2466
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32493279
DOI 10.1186/s12890-020-01195-7
Web of Science KeyUT 000540247100001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12890-020-01195-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Ishihara, Yoshihito| Arakawa, Hikaru| Nishiyama, Akiyoshi| Kamioka, Hiroshi|
Keywords Ameloblastoma Alveolar distraction osteogenesis Implant anchorage Postoperative malocclusion
Published Date 2020-06-02
Publication Title Head and Face Medicine
Volume volume16
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 12
ISSN 1746-160X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32487178
DOI 10.1186/s13005-020-00227-1
Web of Science KeyUT 000540607500001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13005-020-00227-1
FullText URL fulltext.pdf
Author Morisawa, Shin| Hamasaki, Ichiro| Shibata, Kiyo| Shimizu, Takehiro| Kono, Reika| Miyata, Manabu| Furuse, Takashi| Hasebe, Satoshi| Ohtsuki, Hiroshi| Morizane, Yuki| Shiraga, Fumio|
Keywords Intermittent exotropia Postoperative exo-drift Recurrent exotropia Recession and resection procedure Strabismus surgery
Published Date 2020-06-05
Publication Title BMC Ophthalmology
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
ISSN 1471-2415
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32503457
DOI 10.1186/s12886-020-01484-z
Web of Science KeyUT 000540232800002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12886-020-01484-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Tetsunaga, Tomonori| Yamada, Kazuki| Tetsunaga, Tomoko| Sanki, Tomoaki| Kawamura, Yoshi| Ozaki, Toshifumi|
Keywords Hip Navigation system Total hip replacement Retrospective study
Published Date 2020-04-15
Publication Title Journal of Orthopaedic Surgery and Research
Volume volume15
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 147
ISSN 1749-799X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
PubMed ID 32295628
Web of Science KeyUT 000528950200002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s13018-020-01673-y
FullText URL fulltext.pdf
Author Katsuyama, Eri| Miyawaki, Yoshia| Sada, Ken-Ei| Asano, Yosuke| Hayashi, Keigo| Yamamura, Yuriko| Hiramatsu-Asano, Sumie| Morishita, Michiko| Ohashi, Keiji| Watanabe, Haruki| Katsuyama, Takayuki| Narazaki, Mariko| Matsumoto, Yoshinori| Wada, Jun|
Keywords Lupus nephritis Active lesions Chronic lesions Urinary protein Serum creatinine
Published Date 2020-06-01
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume21
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 208
ISSN 1471-2369
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32487161
DOI 10.1186/s12882-020-01868-9
Web of Science KeyUT 000538054600002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12882-020-01868-9
FullText URL fulltext.pdf
Author Matsuoka, Natsumi| Tsuji, Kenji| Ichihara, Eiki| Hara, Takayuki| Fukushima, Kazuhiko| Toma, Kishio| Kitamura, Shinji| Inagaki, Kenichi| Sugiyama, Hitoshi| Wada, Jun|
Keywords Pembrolizumab Hypothyroidism Creatinine Cystatin C
Published Date 2020-03-31
Publication Title BMC Nephrology
Volume volume21
Publisher BMC
Start Page 113
ISSN 1471-2369
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32234009
DOI 10.1186/s12882-020-01775-z
Web of Science KeyUT 000522961400004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12882-020-01775-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Matsumoto, Yuji| Ichikawa, Tomotsugu| Kurozumi, Kazuhiko| Otani, Yoshihiro| Fujimura, Atsushi| Fujii, Kentaro| Tomita, Yusuke| Hattori, Yasuhiko| Uneda, Atsuhito| Tsuboi, Nobushige| Kaneda, Keisuke| Makino, Keigo| Date, Isao|
Keywords ANXA2 OSMR Invasion Mesenchymal transition Glioblastoma
Published Date 2020-04-05
Publication Title Acta Neuropathologica Communications
Volume volume8
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 42
ISSN 2051-5960
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32248843
DOI 10.1186/s40478-020-00916-7
Web of Science KeyUT 000524286500001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s40478-020-00916-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Tsuge, Mitsuru| Miyamoto, Machiko| Miyawaki, Reiji| Kondo, Yoichi| Tsukahara, Hirokazu|
Keywords Child Hemophagocytic lymphohistiocytosis Invasive pneumococcal disease Pneumococcal conjugate vaccine Serotype replacement
Published Date 2020-01-13
Publication Title BMC Pediatrics
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
ISSN 1471-2431
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 31931763
DOI 10.1186/s12887-020-1915-7
Web of Science KeyUT 000514577300003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12887-020-1915-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Yamamoto, Haruchika| Miyoshi, Kentaroh| Otani, Shinji| Kurosaki, Takeshi| Sugimoto, Seiichiro| Yamane, Masaomi| Toyooka, Shinichi| Kobayashi, Motomu| Oto, Takahiro|
Keywords Inverted lung transplantation Pericardial conduit Pulmonary venous anastomosis Vessel formation
Published Date 2020-02-19
Publication Title BMC Pulmonary Medicine
Volume volume20
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 46
ISSN 1471-2466
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2020
File Version publisher
PubMed ID 32075616
DOI 10.1186/s12890-020-1075-4
Web of Science KeyUT 000517294200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12890-020-1075-4
FullText URL fulltext.pdf
Author Yumoto, Tetsuya| Naitou, Hiromichi| Yorifuji, Takashi| Aokage, Toshiyuki| Fujisaki, Noritomo| Nakao, Atsunori|
Keywords Glasgow coma scale Japan Coma Scale Mortality Trauma Traumatic brain injury
Published Date 2019-11-06
Publication Title BMC Emergency Medicine
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 65
ISSN 1471-227X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s). 2019
File Version publisher
PubMed ID 31694575
DOI 10.1186/s12873-019-0282-x
Web of Science KeyUT 000495573700001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12873-019-0282-x