FullText URL PhysRevA_81_063623.pdf
Author Huhtamaki, J. A. M.| Takahashi, M.| Simula, T. P.| Mizushima, T.| Machida, K.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2010-06-14
Publication Title Physical Review A
Volume volume81
Issue issue6
Publisher American Physical Society
Start Page 063623
ISSN 24699926
NCID AA10764867
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevA.81.063623
Web of Science KeyUT 000278719500005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevA.81.063623
FullText URL PhysRevA_82_023624.pdf
Author Mizushima, T.| Machida, K.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2010-08
Publication Title Physical Review A
Volume volume82
Issue issue2
Publisher American Physical Society
Start Page 023624
ISSN 1050-2947
NCID AA10764867
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevA.82.023624
Web of Science KeyUT 000281405500012
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevA.82.023624
FullText URL PhysRevA_84_011607.pdf
Author Kawakami, Takuto| Mizushima, Takeshi| Machida, Kazushige|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2011-07
Publication Title Physical Review A
Volume volume84
Issue issue1
Publisher American Physical Society
Start Page 011607
ISSN 2469-9926
NCID AA10764867
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevA.84.011607
Web of Science KeyUT 000293126500002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevA.84.011607
FullText URL PhysRevA_86_013812.pdf
Author Yoshimura, Motohiko| Sasao, N.| Tanaka, M.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2012-07
Publication Title Physical Review A
Volume volume86
Issue issue1
Publisher American Physical Society
Start Page 013812
ISSN 1050-2947
NCID AA10764867
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevA.86.013812
Web of Science KeyUT 000306188200009
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.013812
FullText URL PhysRevE_91_016302.pdf
Author Yagasaki, Takuma| Matsumoto, Masakazu| Tanaka, Hideki|
Published Date 2015-01-23
Publication Title Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics
Volume volume91
Issue issue1
Publisher American Physical Society
Start Page 016302
ISSN 1539-3755
NCID AA11558033
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja
File Version publisher
PubMed ID 25679745
DOI 10.1103/PhysRevE.91.016302
Web of Science KeyUT 000349487700008
Related Url https://doi.org/10.1103/PhysRevE.91.016302
Author Matsumoto, Masakazu| Yagasaki, Takuma| Tanaka, Hideki|
Published Date 2015-11-06
Publication Title Physical Review Letters
Volume volume115
Issue issue19
Content Type Journal Article
FullText URL PhysRevB_93_104508.pdf
Author Zheng, Lu| Miao, Xiao| Sakai, Yusuke| Goto, Hidenori| Uesugi, Eri| Eguchi, Ritsuko| Nishiyama, Saki| Sugimoto, Kunihisa| Fujiwara, Akihiko| Kubozono, Yoshihiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2016-03
Publication Title Physical Review B
Volume volume93
Issue issue10
Publisher American Physical Society
Start Page 104508
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.93.104508
Web of Science KeyUT 000371732500002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.104508
FullText URL PhysRevB_93_094507.pdf
Author Tanaka, Kenta K.| Ichioka, Masanori| Onari, Seiichiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2016-03
Publication Title Physical Review B
Volume volume93
Issue issue9
Publisher American Physical Society
Start Page 094507
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.93.094507
Web of Science KeyUT 000371727300005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.094507
FullText URL PhysRevB_93_140505.pdf
Author Kudo, Kazutaka| Ishii, Hiroyuki| Nohara, Minoru|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2016-04
Publication Title Physical Review B
Volume volume93
Issue issue14
Publisher American Physical Society
Start Page 140505
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.93.140505
Web of Science KeyUT 000374943900003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.140505
FullText URL PhysRevB_94_174505.pdf
Author Zheng, Lu| Sakai, Yusuke| Miao, Xiao| Nishiyama, Saki| Terao, Takahiro| Eguchi,, Ritsuko| Goto, Hidenori| Kubozono, Yoshihiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2016-11
Publication Title Physical Review B
Volume volume94
Issue issue17
Publisher American Physical Society
Start Page 174505
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.94.174505
Web of Science KeyUT 000387884100004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.174505
FullText URL PhysRevB_95_245310.pdf
Author Uesugi, Eri| Miao, Xiao| Ota, Hiromi| Goto, Hidenori| Kubozono, Yoshihiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-01
Publication Title Physical Review B
Volume volume95
Issue issue24
Publisher American Physical Society
Start Page 245310
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.95.245310
Web of Science KeyUT 000403355300005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.245310
FullText URL PhysRevB_95_064512.pdf
Author Ichioka, Masanori| Kogan, V. G.| Schmalian, J.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-02
Publication Title Physical Review B
Volume volume95
Issue issue6
Publisher American Physical Society
Start Page 064512
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2017 American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.95.064512
Web of Science KeyUT 000394657300012
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.064512
FullText URL PhysRevB_95_085109.pdf
Author Wakita, Takanori| Terashima, Kensei| Hamada, Takahiro| Fujiwara, Hirokazu| Minohara, Makoto| Kobayashi, Masaki| Horiba, Koji| Kumigashira, Hiroshi| Kutluk, Galif| Nagao, Masanori| Watauchi, Satoshi| Tanaka, Isao| Demura, Satoshi| Okazaki, Hiroyuki| Takano, Yoshihiko| Mizuguchi, Yoshikazu| Miura, Osuke| Okada, Kozo| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-02
Publication Title Physical Review B
Volume volume95
Issue issue8
Publisher American Physical Society
Start Page 085109
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.95.085109
Web of Science KeyUT 000393501200003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.085109
FullText URL PhysRevB_95_134502.pdf
Author Tanaka, Kenta K.| Ichioka, Masanori| Onari, Seiichiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-04
Publication Title Physical Review B
Volume volume95
Issue issue13
Publisher American Physical Society
Start Page 134502
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2017 American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.95.134502
Web of Science KeyUT 000399381300005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.134502
FullText URL fulltext.pdf
Author Mino, Yasushi| Shinto, Hiroyuki| Sakai, Shohei| Matsuyama, Hideto|
Published Date 2017-04-25
Publication Title Physical Review E
Volume volume95
Issue issue4
Publisher American Physical Society
Start Page 043309
ISSN 2470-0045
NCID AA11558033
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2017 American Physical Society
File Version publisher
PubMed ID 28505823
DOI 10.1103/PhysRevE.95.043309
Web of Science KeyUT 000400238500012
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.043309
FullText URL PhysRevB_96_024414.pdf
Author Inoue, Masashi| Ichioka, Masanori| Adachi, Hiroto|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-07
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue2
Publisher American Physical Society
Start Page 024414
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.024414
Web of Science KeyUT 000405363500003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.024414
FullText URL PhysRevB_96_041106.pdf
Author Terashima, Kensei| Sunagawa, M.| Fujiwara, H.| Fukura, T.| Fujii, M.| Okada, K.| Horigane, K.| Kobayashi, K.| Horie, R.| Akimitsu, J.| Golias, E.| Marchenko, D.| Varykhalov, A.| Saini, N. L.| Wakita, T.| Muraoka, Y.| Yokoya, T.|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-07
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue4
Publisher American Physical Society
Start Page 041106
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.041106
Web of Science KeyUT 000405027800001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.041106
FullText URL PhysRevB_96_014502.pdf
Author Miao, Xiao| Terao, Takahiro| Yang, Xiaofan| Nishiyama, Saki| Miyazaki, Takafumi| Goto, Hidenori| Iwasa, Yoshihiro| Kubozono, Yoshihiro|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-07
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue1
Publisher American Physical Society
Start Page 014502
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.014502
Web of Science KeyUT 000405020200010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.014502
FullText URL PhysRevB_96_104502.pdf
Author Maeda, Satoki| Hirose, Ryohei| Matano, Kazuaki| Novak, Mario| Ando, Yoichi| Zheng, Guo-qing|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-09
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue10
Publisher American Physical Society
Start Page 104502
ISSN 2469-9950
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.104502
Web of Science KeyUT 000409253700007
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.104502
FullText URL PhysRevB_96_094522.pdf
Author Nabeta, Masahiro| Tanaka, Kenta K.| Onari, Seiichiro| Ichioka, Masanori|
Note This is an article published by American Physical Society|
Published Date 2017-09
Publication Title Physical Review B
Volume volume96
Issue issue9
Publisher American Physical Society
Start Page 094522
NCID AA11187113
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders ©2017 American Physical Society
File Version publisher
DOI 10.1103/PhysRevB.96.094522
Web of Science KeyUT 000411161700006
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.094522