Author Tsuji, Kenji| Kitamura, Shinji| Makino, Hirofumi|
Published Date 2014-04-25
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume447
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yamada, Eiji| Shirakawa, Yasuhiro| Yamatsuji, Tomoki| Sakuma, Leon| Takaoka, Munenori| Yamada, Takako| Noma, Kazuhiro| Sakurama, Kazufumi| Fujiwara, Yasuhiro| Tanabe, Shunsuke| Nagasaka, Takeshi| Fujiwara, Toshiyoshi| Naomoto, Yoshio|
Published Date 2012-12
Publication Title Journal of Surgical Research
Volume volume178
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Wakabayashi, Hiroshi| Ito, Toshihiro| Fushimi, Soichiro| Nakashima, Yuki| Itakura, Jyunya| Liu, Qiuying| Win, Min Min| Sun, Cuiming| Chen, Cao| Sato, Miwa| Mino, Megumi| Ogino, Tetsuya| Makino, Hirofumi| Yoshimura, Akihiko| Matsukawa, Akihiro|
Published Date 2012-09
Publication Title Clinical Immunology
Volume volume144
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Kuroki, Misao| Ariumi, Yasuo| Hijikata, Makoto| Ikeda, Masanori| Dansako, Hiromichi| Wakita, Takaji| Shimotohno, Kunitada| Kato, Nobuyuki|
Published Date 2013-01-11
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume430
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hao, Hui-fang| Takaoka, Munenori| Bao, Xiao-hong| Wang, Zhi-gang| Tomono, Yasuko| Sakurama, Kazufumi| Ohara, Toshiaki| Fukazawa, Takuya| Yamatsuji, Tomoki| Fujiwara, Toshiyoshi| Naomoto, Yoshio|
Published Date 2012-07-13
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume423
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Yorimitsu, Takeshi| Kiritooshi, Naruto| Nakagoshi, Hideki|
Published Date 2011-08-15
Publication Title Developmental Biology
Volume volume356
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ochiai, Kazuhiko| Watanabe, Masami| Ueki, Hideo| Huang, Peng| Fujii, Yasuyuki| Nasu, Yasutomo| Noguchi, Hirofumi| Hirata, Takeshi| Sakaguchi, Masakiyo| Huh, Nam-ho| Kashiwakura, Yuji| Kaku, Haruki| Kumon, Hiromi|
Published Date 2011-08-26
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume412
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Sekiguchi, Takeshi| Sasaki, Toru| Funakoshi, Minoru| Ishii, Takashi| Saitoh, Yoh-hei| Kaneko, Shu-ichi| Kobayashi, Hideki|
Published Date 2011-08-05
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume411
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Furumatsu, Takayuki| Hachioji, Motomi| Saiga, Kenta| Takata, Naoki| Yokoyama, Yusuke| Ozaki, Toshifumi|
Published Date 2010-01-01
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume391
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Saiga, Kenta| Furumatsu, Takayuki| Yoshida, Aki| Masuda, Shin| Takihira, Shota| Abe, Nobuhiro| Ozaki, Toshifumi|
Published Date 2010-11-12
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume402
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ueda, Youki| Mori, Kyoko| Ariumi, Yasuo| Ikeda, Masanori| Kato, Nobuyuki|
Published Date 2011-06-17
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume409
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Miyake, Yoshiaki| Furumatsu, Takayuki| Kubota, Satoshi| Kawata, Kazumi| Ozaki, Toshifumi| Takigawa, Masaharu|
Published Date 2011-06-03
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume409
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ikeda, Takeshi| Mizukawa, Hiroshi| Nakajima, Tatsuhiro| Yamada, Hiro-Fumi|
Published Date 2008-05
Publication Title Advances in Applied Mathematics
Volume volume40
Issue issue4
Content Type Journal Article