Author Higashi, Toshihiro|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Sato, Tomoaki| Ueshima, Satoshi| Sendo, Toshiaki|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hiramatsu, Yuji|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Hitomi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Matsuoka, Junji|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Fujiwara, Satoko| Sendo, Toshiaki|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Nishimoto, Hitomi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Doihara, Hiroyoshi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kawakita, Norifumi| Miyatake, Nobuyuki| Takigawa, Tomoko| Wang, Da-Hong| Ogino, Keiki| Numata, Takeyuki|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ikeguchi, Gosen T.|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Jin, Yingji|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ono, Hiroshi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kusano, Kengo|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hamada, Jun|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Nakagawa, Kazuhiko| Noguchi, Yuji| Okumura, Hideo| Sato, Shuichiro| Tanaka, Motoyuki| Shimono, Michihide| Ali Eldib, Ali Mohamed| Aoe, Motoi| Ono, Toshiro| Uenaka, Akiko| Ohara, Nobuya| Yoshino, Tadashi| Yamashita, Kazuki| Tsunoda, Tsukasa| Shimizu, Nobuyoshi| Nakayama, Eiichi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Morita, Yukitaka| Ujike, Hiroshi| Kuroda, Shigetoshi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ishii, Tatsuhiro| Murakami, Jun| Notohara, Kenji| Sasamoto, Hiromi| Kambara, Takeshi| Shirakawa, Yasuhiro| Naomoto, Yoshio| Ouchida, Mamoru| Shimizu, Kenji| Jeremy, R. Jass| Matsubara, Nagahide| Tanaka, Noriaki|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Sugimoto, Seiichiro| Date, Hiroshi| Sugimoto, Ryujiro| Yamane, Masaomi| Toyooka, Shinichi| Oto, Takahiro| Aoe, Motoi| Sano, Yoshifumi|
Published Date 2007-09-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author 永瀬 瑶典|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Others
Author Kusano, Kengo|
Published Date 2007-05-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume119
Issue issue1
Content Type Article