Author Sato, Kazuhiro| Motoi, Yuka| Yamaji, Nami| Yoshida, Hideya|
Published Date 2011-05-19
Publication Title BMC Genomics
Volume volume12
Content Type Journal Article
Author Sato, Kazuhiro| Shin-I, Tadasu| Seki, Motoaki| Shinozaki, Kazuo| Yoshida, Hideya| Takeda, Kazuyoshi| Yamazaki, Yukiko| Conte, Matthieu| Kohara, Yuji|
Published Date 2009-04
Publication Title DNA Research
Volume volume16
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Izumi, Yohei| Sonoda, Shoji| Yoshida, Hideya| Danksa, Hugh V| Tsumuki, Hisaaki|
Published Date 2006-2
Publication Title Journal of Insect Physiology
Volume volume52
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Hideya| Tsumuki, Hisaaki| Kawada, Kazuo| Kanehisa, Katsuo|
Published Date 1996
Publication Title 岡山大学資源生物科学研究所報告
Volume volume4
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper