FullText URL fulltext.pdf
Author Saito, Yukihiro| Nakamura, Kazufumi| Ito, Hiroshi|
Keywords eicosapentaenoic acid atherosclerosis Klotho
Published Date 2020-07-30
Publication Title International Journal of Molecular Sciences
Volume volume21
Issue issue15
Publisher MDPI
Start Page 5455
ISSN 1422-0067
NCID AA12038549
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 by the authors.
File Version publisher
PubMed ID 32751754
DOI 10.3390/ijms21155455
Web of Science KeyUT 000559183100001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.3390/ijms21155455
FullText URL fulltext.pdf
Author Ejiri, Kentaro| Miyoshi, Toru| Kihara, Hajime| Hata, Yoshiki| Nagano, Toshihiko| Takaishi, Atsushi| Toda, Hironobu| Nanba, Seiji| Nakamura, Yoichi| Akagi, Satoshi| Sakuragi, Satoru| Minagawa, Taro| Kawai, Yusuke| Nishii, Nobuhiro| Fuke, Soichiro| Yoshikawa, Masaki| Nakamura, Kazufumi| Ito, Hiroshi|
Keywords B-type natriuretic peptide diabetes mellitus heart failure sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor
Published Date 2020-08-18
Publication Title Journal of the American Heart association
Volume volume9
Issue issue16
Publisher Wiley
Start Page e015103
ISSN 2047-9980
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 32805185
DOI 10.1161/JAHA.119.015103
Web of Science KeyUT 000574868200036
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015103
Author Wada, Tadashi| Nakahama, Makoto| Toda, Hironobu| Watanabe, Atsuyuki| Hashimoto, Katsushi| Terasaka, Ritsuko| Nakamura, Kazufumi| Yamada, Nobuyuki| Ito, Hiroshi|
Published Date 2013
Publication Title ISRN Cardiology
Volume volume2013
Content Type Journal Article
Author Kobayashi, Junko| Yoshida, Masashi| Tarui, Suguru| Hirata, Masataka| Nagai, Yusuke| Kasahara, Shingo| Naruse, Keiji| Ito, Hiroshi| Sano, Shunji| Oh, Hidemasa|
Published Date 2014-07-22
Publication Title PLoS ONE
Volume volume9
Issue issue7
Content Type Journal Article
FullText URL fulltext.pdf
Author Hatipoglu, Omer F.| Miyoshi, Toru| Yonezawa, Tomoko| Kondo, Megumi| Amioka, Naofumi| Yoshida, Masashi| Akagi, Satoshi| Nakamura, Kazufumi| Hirohata, Satoshi| Ito, Hiroshi|
Keywords Aneurysm Aortic diseases
Published Date 2020-04-22
Publication Title Scientific Reports
Volume volume10
Issue issue1
Publisher Nature
Start Page 6869
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2020
File Version publisher
PubMed ID 32321956
DOI 10.1038/s41598-020-63824-9
Web of Science KeyUT 000560329100004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-020-63824-9
FullText URL fulltext.pdf
Author Nakamura, Kazufumi| Akagi, Satoshi| Ejiri, Kentaro| Yoshida, Masashi| Miyoshi, Toru| Toh, Norihisa| Nakagawa, Koji| Takaya, Yoichi| Matsubara, Hiromi| Ito, Hiroshi|
Keywords pulmonary arterial hypertension prostaglandin I-2 nitric oxide endothelin
Published Date 2019-11-23
Publication Title International Journal of Molecular Sciences
Volume volume20
Issue issue23
Publisher MDPI
Start Page 5885
ISSN 1422-0067
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 by the authors.
File Version publisher
PubMed ID 31771203
DOI 10.3390/ijms20235885
Web of Science KeyUT 000504428300067
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.3390/ijms20235885
FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshida, Masatoki| Nakamura, Kazufumi| Miyoshi, Toru| Yoshida, Masashi| Kondo, Megumi| Akazawa, Kaoru| Kimura, Tomonari| Ohtsuka, Hiroaki| Ohno, Yuko| Miura, Daiji| Ito, Hiroshi|
Note Correction to: Cardiovasc Diabetol (2020) 19:149 https://doi.org/10.1186/s12933-020-01132-2 |
Published Date 2020-12-14
Publication Title Cardiovascular Diabetology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 213
ISSN 1475-2840
NCID AA12050431
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2020.
File Version publisher
PubMed ID 33317516
DOI 10.1186/s12933-020-01181-7
Web of Science KeyUT 000599850200001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12933-020-01181-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshida, Masatoki| Nakamura, Kazufumi| Miyoshi, Toru| Yoshida, Masashi| Kondo, Megumi| Akazawa, Kaoru| Kimura, Tomonari| Ohtsuka, Hiroaki| Ohno, Yuko| Miura, Daiji| Ito, Hiroshi|
Keywords Pemafibrate Statin Endothelial function
Note The Correction to this article has been published in Cardiovascular Diabetology 2020 19:213. https://doi.org/10.1186/s12933-020-01181-7.|
Published Date 2020-09-26
Publication Title Cardiovascular Diabetology
Volume volume19
Issue issue1
Publisher BMC
Start Page 149
ISSN 1475-2840
NCID AA12050431
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders Ⓒ Author(s)
File Version publisher
PubMed ID 32979918
DOI 10.1186/s12933-020-01132-2
Web of Science KeyUT 000576188900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1186/s12933-020-01132-2
FullText URL fulltext.pdf
Author Takaya, Yoichi| Akagi, Teiji| Nakagawa, Koji| Nakayama, Rie| Miki, Takashi| Watanabe, Nobuhisa| Toh, Norihisa| Ito, Hiroshi|
Published Date 2020-03-03
Publication Title Journal of Interventional Cardiology
Volume volume2020
Publisher Hindawi
Start Page 6090612
ISSN 0896-4327
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 Yoichi Takaya et al.
File Version publisher
PubMed ID 32206044
DOI 10.1155/2020/6090612
Web of Science KeyUT 000522373900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1155/2020/6090612
Author Kitagawa, Masashi| Sugiyama, Hitoshi| Morinaga, Hiroshi| Inoue, Tatsuyuki| Takiue, Keiichi| Ogawa, Ayu| Yamanari, Toshio| Kikumoto, Yoko| Uchida, Haruhito Adam| Kitamura, Shinji| Maeshima, Yohei| Nakamura, Kazufumi| Ito, Hiroshi| Makino, Hirofumi|
Published Date 2013-02-19
Publication Title PLoS ONE
Volume volume8
Issue issue2
Content Type Journal Article