Author Kanahara, Yohei| Tamura, Takashi| Tokuda, Chizuka| Nakamura, Atsuo| Matsukawa, Hirokazu| Inagaki, Kenji|
Published Date 2005-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume94
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Baba, Naoko| Sakaguchi, Hiromichi| Taguchi, Takaaki| Hayase, Nobuki| Tamura, Takashi| Inagaki, Kenji|
Published Date 2006-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume95
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kuwahara, Mitsuhiko| Tamura, Takashi| Kawamura, Kentaro| Inagaki, Kenji|
Published Date 2007-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume96
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tashiro (Yamada), Yuriko| Tamura, Takashi| Tanaka, Hidehiko| Inagaki, Kenji|
Published Date 2004-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume93
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamaoka, Seiji| Tamura, Takashi| Takenobu, Hisanori| Kojo, Toshiyuki| Tanaka, Hidehiko| Inagaki, Kenji|
Published Date 2003-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume92
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tamura, Takashi| Tanaka, Hidehiko| Inagaki, Kenji|
Published Date 2003-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume92
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tamura, Takashi| Li, Yin Shu| Tanaka, Hidehiko| Inagaki, Kenji|
Published Date 2002-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume91
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takahashi, Tatsuya| Tanaka, Noboru| Tamura, Takashi| Mukai, Chika| Isobe, Kimiyasu| Wakao, Norio| Tanaka, Hidehiko| Inagaki, Kenji|
Published Date 2002-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume91
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Arima, Jiro| Tamura, Takashi| Shinohara, Hiroaki| Kusakabe, Hitoshi| Tanaka, Hidehiko| Inagaki, Kenji|
Published Date 2002-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume91
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Inagaki, Kenji| Kawaguchi, Masakazu| Taguchi, Takaaki| Tamura, Takashi| Tanaka, Hidehiko|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Inoue, Hiroyuki| Tamura, Takashi| Inagaki, Kenji| Tanaka, Hidehiko|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seow, Teck Keong| Inagaki, Kenji| Tamura, Takashi| Tanaka, Hidehiko|
Published Date 1997-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tachibana, Akiko| Tamura, Takashi| Imada, Katsumi| Kinoshita, Miki| Namba, Keiichi| Tsutsumi, Noriko| Hashida, Miyoko| Sakaguchi, Hiromichi| Inagaki, Kenji|
Published Date 2008-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume97
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yanagitani, Masahiko| Uemae, Satoshi| Shiraga, Tomoyuki| Tamura, Takashi| Inagaki, Kenji|
Published Date 2009-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume98
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Fukuda, Koji| Tamura, Takashi| Inagaki, Kenji|
Published Date 2010-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume99
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shinozaki, Mai| Yanagitani, Masahiko| Kaneda, Shouichirou| Kudou, Daizou| Endou, Yuuichi| Tamura, Takashi| Kuramitsu, Seiki| Inagaki, Kenji|
Published Date 2010-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume99
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takahata, Muneaki| Tamura, Takashi| Abe, Katsumasa| Mihara, Hisaaki| Kurokawa, Suguru| Yamamoto, Yoshihiro| Nakano, Ryuhei| Esaki, Nobuyoshi| Inagaki, Kenji|
Published Date 2008-06-26
Publication Title Journal of Biochemistry
Volume volume143
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Kobayashi, Fumiaki| Aomine, Hiroki| Mizunashi, Wataru| Yu, Fujio| Tamura, Takashi| Inagaki, Kenji|
Published Date 2012-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume101
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakai, Ryuichiro| Fujino, Shihoko| Utsumi, Tomohiro| Tamura, Takashi| Kusakabea, Hitoshi| Inagaki, Kenji|
Published Date 2014-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume103
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tamura, T.| Ibi, T.| Inagaki, K.| Kubo, Y.| Okuda, K.|
Published Date 2016-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume105
Content Type Departmental Bulletin Paper