FullText URL AGS3_1_96.pdf SI.pdf
Author Kuroda, Shinji| Choda, Yasuhiro| Otsuka, Shinya| Ueyama, Satoshi| Tanaka, Norimitsu| Muraoka, Atsushi| Hato, Shinji| Kimura, Toshikazu| Tanakaya, Kohji| Kikuchi, Satoru| Tanabe, Shunsuke| Noma, Kazuhiro| Nishizaki, Masahiko| Kagawa, Shunsuke| Shirakawa, Yasuhiro| Kamikawa, Yasuaki| Fujiwara, Toshiyoshi|
Keywords Kamikawa procedure antireflux surgery double‐flap technique esophagogastrostomy proximal gastrectomy
Published Date 2018-10-11
Publication Title Annals of Gastroenterological Surgery
Volume volume3
Issue issue1
Publisher Woley
Start Page 96
End Page 103
ISSN 2475-0328
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2018 The Authors
File Version publisher
PubMed ID 30697614
DOI 10.1002/ags3.12216
Web of Science KeyUT 000456643500012
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1002/ags3.12216
Author Ieda, Takeshi| Tazawa, Hiroshi| Okabayashi, Hiroki| Yano, Shuya| Shigeyasu, Kunitoshi| Kuroda, Shinji| Ohara, Toshiaki| Noma, Kazuhiro| Kishimoto, Hiroyuki| Nishizaki, Masahiko| Kagawa, Shunsuke| Shirakawa, Yasuhiro| Saitou, Takashi| Imamura, Takeshi| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2019-11-8
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 16378
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 31705021
DOI 10.1038/s41598-019-52816-z
Web of Science KeyUT 000495372900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-52816-z
FullText URL fulltext.pdf
Author Koujima, Takeshi| Tazawa, Hiroshi| Ieda, Takeshi| Araki, Hiroyuki| Fushimi, Takuro| Shoji, Ryohei| Kuroda, Shinji| Kikuchi, Satoru| Yoshida, Ryuichi| Umeda, Yuzo| Teraishi, Fuminori| Urata, Yasuo| Mizuguchi, Hiroyuki| Fujiwara, Toshiyoshi|
Published Date 2020-06-26
Publication Title Molecular Therapy - Oncolytics
Volume volume17
Publisher Cell Press
Start Page 107
End Page 117
ISSN 2372-7705
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 The Author(s).
File Version publisher
PubMed ID 32322667
DOI 10.1016/j.omto.2020.03.016
Web of Science KeyUT 000544101600010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.omto.2020.03.016