Author Close, Timothy J.| Bhat, Prasanna R.| Lonardi, Stefano| Wu, Yonghui| Rostoks, Nils| Ramsay, Luke| Druka, Arnis| Stein, Nils| Svensson, Jan T.| Wanamaker, Steve| Bozdag, Serdar| Roose, Mikeal L.| Moscou, Matthew J.| Chao, Shiaoman| Varshney, Rajeev K.| Szuecs, Peter| Sato, Kazuhiro| Hayes, Patrick M.| Matthews, David E.| Kleinhofs, Andris| Muehlbauer, Gary J.| DeYoung, Joseph| Marshall, David F.| Madishetty, Kavitha| Fenton, Raymond D.| Condamine, Pascal| Graner, Andreas| Waugh, Robbie|
Published Date 2009-12-04
Publication Title BMC Genomics
Volume volume10
Content Type Journal Article
Author Yamazaki, Yukiko| Akashi, Ryo| Banno, Yutaka| Endo, Takashi| Ezura, Hiroshi| Fukami-Kobayashi, Kaoru| Inaba, Kazuo| Isa, Tadashi| Kamei, Katsuhiko| Kasai, Fumie| Kobayashi, Masatomo| Kurata, Nori| Kusaba, Makoto| Matuzawa, Tetsuro| Mitani, Shohei| Nakamura, Taro| Nakamura, Yukio| Nakatsuji, Norio| Naruse, Kiyoshi| Niki, Hironori| Nitasaka, Eiji| Obata, Yuichi| Okamoto, Hitoshi| Okuma, Moriya| Sato, Kazuhiro| Serikawa, Tadao| Shiroishi, Toshihiko| Sugawara, Hideaki| Urushibara, Hideko| Yamamoto, Masatoshi| Yaoita, Yoshio| Yoshiki, Atsushi| Kohara, Yuji|
Published Date 2010-01
Publication Title Nucleic Acids Research
Volume volume38
Content Type Journal Article
Author Sato, Kazuhiro| Motoi, Yuka| Yamaji, Nami| Yoshida, Hideya|
Published Date 2011-05-19
Publication Title BMC Genomics
Volume volume12
Content Type Journal Article