Author Yasuda, Yukiko| Sakai, Akiko| Ito, Sachio| Sasai, Kaori| Yamamoto, Hiromasa| Matsubara, Nagahide| Ouchida, Mamoru| Katayama, Hiroshi| Shimizu, Kenji|
Published Date 2017-02
Publication Title Acta Medica Okayama
Volume volume71
Issue issue1
Content Type Journal Article
JaLCDOI 10.18926/AMO/54826
Author Yoneda, Yasushi| Ito, Sachio| Kunisada, Toshiyuki| Morimoto, Yuki| Kanzaki, Hirotaka| Yoshida, Aki| Shimizu, Kenji| Ozaki, Toshifumi| Ouchida, Mamoru|
Published Date 2013-10-09
Publication Title PLoS ONE
Volume volume8
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Rai, Kammei| Takigawa, Nagio| Ito, Sachio| Kashihara, Hiromi| Ichihara, Eiki| Yasuda, Tatsuji| Shimizu, Kenji| Tanimoto, Mitsune| Kiura, Katsuyuki|
Published Date 2011-09
Publication Title Molecular Cancer Therapeutics
Volume volume10
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Rai, Kammei| Takigawa, Nagio| Ito, Sachio| Kashihara, Hiromi| Ichihara, Eiki| Yasuda, Tatsuji| Shimizu, Kenji| Tanimoto, Mitsune| Kiura, Katsuyuki|
Published Date 2012-12-03
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume124
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author 伊藤 佐智夫|
Published Date 2001-03-25
Publication Title
Content Type Thesis or Dissertation