FullText URL SR9_1_4009.pdf
Author Okamoto, Hideki| Hamao, Shino| Eguchi, Ritsuko| Goto, Hidenori| Takabayashi, Yasuhiro| Yen, Paul Yu-Hsiang| Liang, Luo Uei| Chou, Chia-Wei| Hoffmann, Germar| Gohda, Shin| Sugino, Hisako| Liaos, Yen-Fa| Ishii, Hirofumi| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2019-3-8
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 4009
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30850618
DOI 10.1038/s41598-019-39899-4
Web of Science KeyUT 000460627700097
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-39899-4
FullText URL SR9_1_5376.pdf
Author Uesugi, Eri| Uchiyama, Takaki| Goto, Hidenori| Ota, Hiromi| Ueno, Teppei| Fujiwara, Hirokazu| Terashima, Kensei| Yokoya, Takayoshi| Matsui, Fumihiko| Akimitsu, Jun| Kobayashi, Kaya| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2019-3-29
Publication Title Scientific Reports
Volume volume9
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 5376
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2019
File Version publisher
PubMed ID 30926890
DOI 10.1038/s41598-019-41906-7
Web of Science KeyUT 000462730200009
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-019-41906-7
Author Uesugi, Eri| Goto, Hidenori| Eguchi, Ritsuko| Fujiwara, Akihiko| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2013-04-13
Publication Title Scientific Reports
Volume volume3
Content Type Journal Article
Author Zheng, Lu| Izumi, Masanari| Sakai, Yusuke| Eguchi, Ritsuko| Goto, Hidenori| Takabayashi, Yasuhiro| Kambe, Takashi| Onji, Taiki| Araki, Shingo| Kobayashi, Tatsuo C.| Kim, Jungeun| Fujiwara, Akihiko| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2012-09-30
Publication Title Physical Review B
Volume volume88
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Okazaki, H| Wakita, T| Muro, T| Kaji, Y| Lee, X| Mitamura, H| Kawasaki, N| Kubozono, Y| Yamanari, Y| Kambe, T| Kato, T| Hirai, M| Muraoka, Y| Yokoya, T|
Published Date 2010-11-10
Publication Title Physical Review B
Volume volume82
Issue issue19
Content Type Journal Article
Author Kuwahara, Eiji| Kusai, Haruka| Nagano, Takayuki| Takayanagi, Toshio| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2005-09-26
Publication Title Chemical Physics Letters
Volume volume413
Issue issue4-6
Content Type Journal Article
Author Rikiishi, Yoshie| Kashino, Yoko| Kusai, Haruka| Takabayashi, Yasuhiro| Kuwahara, Eiji| Kubozono, Yoshihiro| Kambe, Takashi| Takenobu, Taishi| Iwasa, Yoshihiro| Mizorogi, Naomi| Nagase, Shigeru| Okada, Susumu|
Published Date 2005-6
Publication Title Physical Review B
Volume volume71
Issue issue22
Content Type Journal Article
Author Kubozono, Yoshihiro| Ochi, Kenji| Nagano, Takayuki| Ohta, Toshio| Nouchi, Ryo| Matsuoka, Yukitaka| Shikoh, Eiji| Fujiwara, Akihiko|
Published Date 2006-8
Publication Title Applied Physics Letters
Volume volume89
Issue issue8
Content Type Journal Article
Author Nagano, Takayuki| Sugiyama, Hiroyuki| Kuwahara, Eiji| Watanabe, Rie| Kusai, Haruka| Kashino, Yoko| Kubozono, Yoshihiro|
Published Date 2005-7
Publication Title Applied Physics Letters
Volume volume87
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kubozono, Yoshihiro| Nagano, Takayuki| Haruyama, Yusuke| Kuwahara, Eiji| Takayanagi, Toshio| Ochi, Kenji| Fujiwara, Akihiko|
Published Date 2005-10
Publication Title Applied Physics Letters
Volume volume87
Issue issue14
Content Type Journal Article
Author Fujiki, Satoshi| Kubozono, Yoshihiro| Hosokawa, Tomoko| Kanbara, Takayoshi| Fujiwara, Akihiko| Nonogaki, Youichi| Urisu, Tsuneo|
Published Date 2003-7
Publication Title Physical Review B
Volume volume69
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Fujiki, Satoshi| Kubozono, Yoshihiro| Rikiishi, Yoshie| Urisu, Tsuneo|
Published Date 1997-2
Publication Title Physical Review B
Volume volume70
Issue issue23
Content Type Journal Article
Author Nagano, Takayuki| Kuwahara, Eiji| Takayanagi, Toshio| Kubozono, Yoshihiro| Fujiwara, Akihiko|
Published Date 2005-06-30
Publication Title Chemical Physics Letters
Volume volume409
Issue issue4-6
Content Type Journal Article